26/09/2022

từ 09:00 – 09:30

Một phần ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa

Điện lực Châu Thành

27/09/2022

từ 06:30 – 17:00

Các ấp Kim Câu, Trà Cuôn, Tân Hiệp xã Kim Hòa và một phần ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

27/09/2022

từ 08:00 – 08:30

Một phần ấp Trà Mềm- xã Tập Sơn.

Điện lực Trà Cú

27/09/2022

từ 08:00 – 09:00

Một phần khóm Minh Thuận A và một phần khóm Minh Thuận B- thị trấn Cầu Ngang.

Điện Lực Cầu Ngang

27/09/2022

từ 08:00 – 09:10

Ấp 9 xã An Trường A

Điện lực Càng Long

27/09/2022

từ 09:10 – 10:10

Một phần ấp Thủy Hòa và một phần ấp Nô Công xã Thuận Hòa.

Điện Lực Cầu Ngang

27/09/2022

từ 10:00 – 11:30

Ấp Rạch Dừa, Trà Gút xã Đại Phước

Điện lực Càng Long

27/09/2022

từ 11:10 – 12:30

Một phần khóm Minh Thuận A và một phần khóm Minh Thuận B- thị trấn Cầu Ngang.

Điện Lực Cầu Ngang

27/09/2022

từ 13:00 – 14:00

Một phần khóm Minh Thuận A và một phần khóm Minh Thuận B- thị trấn Cầu Ngang.

Điện Lực Cầu Ngang

27/09/2022

từ 14:00 – 15:00

Một phần ấp Bến Chùa- xã Phước Hưng.

Điện lực Trà Cú

27/09/2022

từ 14:10 – 15:10

Một phần khóm Minh Thuận A – thị trấn Cầu Ngang.

Điện Lực Cầu Ngang

27/09/2022

từ 16:00 – 17:00

Một phần ấp Sóc Chuối xã Hiệp Hòa.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 07:30 – 09:45:00

Ấp Giồng Tranh và một phần ấp Cây Ổi, Lê Văn Quới – xã Tập Ngãi

Điện lực Tiểu Cần

28/09/2022

từ 07:30 – 11:30

Một phần ấp Bến Cát và một phần ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long Bắc.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 08:00 – 09:00

Một phần khóm Mỹ Cẩm A– thị trấn Cầu Ngang.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Mất điện một phần ấp Vàm Ray, Rạch Cá- xã Hàm Tân.

Điện lực Trà Cú

28/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Mất điện xã Kim Sơn.

Điện lực Trà Cú

28/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Một phần ấp An Trại xã An Phú Tân

Điện lực Cầu Kè

28/09/2022

từ 09:10 – 10:10

Một phần khóm Thống Nhất– thị trấn Cầu Ngang và một phần ấp Mỹ Cẩm B xã Mỹ Hòa

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 10:00 – 11:15:00

Một phần ấp Lò Ngò – xã Hiếu Tử

Điện lực Tiểu Cần

28/09/2022

từ 11:10 – 12:00

Một phần khóm Mỹ Cẩm A và một phần khóm Thống Nhất– thị trấn Cầu Ngang.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 13:00 – 14:00

Một phần ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long Bắc.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 13:00 – 15:30

Một phần ấp Ô Trôm và ấp Ô Trao – xã Hiếu Tử

Điện lực Tiểu Cần

28/09/2022

từ 13:00 – 16:30

Một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 14:00 – 16:00

Một phần ấp Vinh Cửu xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 14:10 – 15:10

Một phần khóm 1 và một phần khóm 2 thị trấn Mỹ Long.

Điện Lực Cầu Ngang

28/09/2022

từ 15:30 – 16:35:00

Một phần ấp Chợ – xã Hiếu Tử

Điện lực Tiểu Cần

28/09/2022

từ 16:00 – 17:00

Một phần khóm 1 thị trấn Mỹ Long.

Điện Lực Cầu Ngang

29/09/2022

từ 06:30 – 17:30

Xã Hiệp Hòa, ấp Năng Nơn và một phần ấp Kim Hòa xã Kim Hòa.

Điện Lực Cầu Ngang

29/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Mất điện trạm Trại Màu Ngọc Biên.

Điện lực Trà Cú

29/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

29/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

29/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Mất điện Trà Tro A, Trà Tro B, Trà Tro C- xã Hàm Giang.

Điện lực Trà Cú

29/09/2022

từ 13:00 – 16:00

Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.

Điện Lực Cầu Ngang

29/09/2022

từ 13:00 – 16:30

Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

29/09/2022

từ 13:00 – 16:30

Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

Mất điện ấp Mé Rạch B- xã Đại An, ấp Giồng Giữa, Chợ- xã Định An.

Điện lực Trà Cú

30/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Trạm Cầu Đồng Khoen 1 thuộc ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú

Điện lực Cầu Kè

30/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

30/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim..

Điện Lực Cầu Ngang

30/09/2022

từ 13:00 – 16:30

Một phần ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn.

Điện Lực Cầu Ngang

Lịch cúp điện tại Trà Vinh

Lịch cắt điện tại khu vực Trà Vinh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Trà Vinh , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể