25/09/2022

từ 07:00 – 11:30

Ng.C Trứ 1

ĐL Tuy Hoà

25/09/2022

từ 07:00 – 11:30

Ng.C Trứ 1

ĐL Tuy Hoà

25/09/2022

từ 07:00 – 11:30

Nguyễn Công Trứ – Hùng Vương 2

ĐL Tuy Hoà

25/09/2022

từ 07:00 – 11:30

Nguyễn Công Trứ – Hùng Vương 2

ĐL Tuy Hoà

25/09/2022

từ 07:05 – 11:35

Ng.C Trứ 1

ĐL Tuy Hoà

25/09/2022

từ 07:05 – 11:35

Nguyễn Công Trứ – Hùng Vương 2

ĐL Tuy Hoà

25/09/2022

từ 07:30 – 10:30

I222 Huyện ủy Tây Hòa

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 07:30 – 10:30

MO1 – I333 Mỹ Phú 3 – Hòa Mỹ Tây

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 07:30 – 10:30

RA I211 Ủy Ban Tây Hòa 2

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 07:30 – 10:30

RW2 – I223 Phú Thứ 5 – TT. Phú Thứ

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 07:30 – 17:30

TBA T648 Đồng Bé 2

ĐL Sông Cầu

25/09/2022

từ 07:30 – 17:30

Trạm BA UBND Xã Xuân Thịnh ( T.634 )

ĐL Sông Cầu

25/09/2022

từ 07:30 – 17:30

Trạm BA Đồng Bé ( T.635 )

ĐL Sông Cầu

25/09/2022

từ 08:00 – 13:00

T.638 Phước Khánh 4

ĐL Phú Hoà

25/09/2022

từ 08:00 – 15:30

Thủy điện Đá Đen 1

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 08:00 – 15:30

Thủy điện Đá Đen 1

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 08:00 – 15:30

ĐMT Mỹ Thành

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 08:00 – 15:30

ĐMT Mỹ Thành

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 08:00 – 15:30

ĐMT Đá Đen 2

ĐL Tây Hoà

25/09/2022

từ 08:00 – 15:30

ĐMT Đá Đen 2

ĐL Tây Hoà

26/09/2022

từ 07:00 – 11:00

Trường Ngô Gia Tự(149 Ng.Gia.Tự)

ĐL Tuy Hoà

26/09/2022

từ 07:00 – 11:00

Trường Ngô Gia Tự(149 Ng.Gia.Tự)

ĐL Tuy Hoà

26/09/2022

từ 07:00 – 11:00

TĐC Nam Hùng Vương

ĐL Tuy Hoà

26/09/2022

từ 07:00 – 11:00

TĐC Nam Hùng Vương

ĐL Tuy Hoà

26/09/2022

từ 07:05 – 11:05

TĐC Nam Hùng Vương

ĐL Tuy Hoà

26/09/2022

từ 07:30 – 14:30

E610 – Đèo Quán Cau

ĐL Tuy An

26/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 1011 – Bình Nam 3

ĐL Đồng Xuân

26/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 1017 – Bình Nam 4

ĐL Đồng Xuân

26/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 190 – Công ty Bình Nam 1

ĐL Đồng Xuân

26/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 192 – Công ty Bình Nam 2

ĐL Đồng Xuân

26/09/2022

từ 08:30 – 11:00

TBA Hòa An 2 ( T.418 )

ĐL Sông Cầu

27/09/2022

từ 07:00 – 09:30

Phạm Văn Đồng(T.mặt trường Ng Thị Định)

ĐL Tuy Hoà

27/09/2022

từ 07:00 – 09:30

Phạm Văn Đồng(T.mặt trường Ng Thị Định)

ĐL Tuy Hoà

27/09/2022

từ 07:00 – 11:00

Khóm 4 – 1(Hẻm chợ đường 3/2)

ĐL Tuy Hoà

27/09/2022

từ 07:00 – 11:00

Khóm 4 – 1(Hẻm chợ đường 3/2)

ĐL Tuy Hoà

27/09/2022

từ 07:05 – 09:35

Phạm Văn Đồng(T.mặt trường Ng Thị Định)

ĐL Tuy Hoà

27/09/2022

từ 07:05 – 11:05

Khóm 4 – 1(Hẻm chợ đường 3/2)

ĐL Tuy Hoà

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 2015 – Phú Hội 4

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 2016 – Suối Mây 2

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 226 – Phú hội

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 232 – Suối mây

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 247 – Phú Xuân A

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 259 Phú Hội 2

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 299 – Phú Hội 3

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 612 – Tự dùng Nhà máy sắn Đ.xuân

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 613 – Nhà máy sắn Đồng xuân

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 614 – Nhà máy Sắn

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 615- Nhà máy sắn 5

ĐL Đồng Xuân

27/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 616 – Nhà máy sắn 4

ĐL Đồng Xuân

28/09/2022

từ 06:15 – 07:00

A878HH – Khu TĐC Chiến sĩ công an

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 06:15 – 07:00

Khu đô Thị Trần Kiệt

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 06:15 – 07:00

Trần Kiệt 2

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 06:15 – 07:00

ĐĐchiếu sáng C/hàng không

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 06:15 – 13:45

A878HH – Khu TĐC Chiến sĩ công an

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 06:15 – 13:45

Khu đô Thị Trần Kiệt

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 06:15 – 13:45

Trần Kiệt 2

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 06:15 – 13:45

ĐĐchiếu sáng C/hàng không

ĐL Tuy Hoà

28/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 1014 – Đá Granit Thành Châu 3

ĐL Đồng Xuân

28/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 158 – Nhà máy đá Granit.

ĐL Đồng Xuân

28/09/2022

từ 07:30 – 16:00

TBA 189 – Nhà máy đá Granit 2

ĐL Đồng Xuân

28/09/2022

từ 08:30 – 10:30

C627HH-Phú Hiệp 3

ĐL Đông Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

Khóm 5 – 1(42 Ng.G.Tự)

ĐL Tuy Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.135 HTX1 – Hoà Định Tây 3

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.137 HTX2 Hòa Định Tây 3

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.138 HTX2 Hòa Định Tây 1

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.149 Cẩm Thạch 2- Hòa Định Tây 1

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.150 Phú Sen 1- Hòa Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.151 Phú Sen 2-Hòa Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.153 HTX1 – Hoà Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.154 HTX2- Hòa Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.157 Hòa Định Tây 4

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.160 Cẩm Thạch

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.186 Hòa Định Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.187 Hòa Định Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T.190 Phú Sen Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 07:45

T176 Cẩm Thạch – Hòa Định Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 12:30

Khóm 5 – 1(42 Ng.G.Tự)

ĐL Tuy Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.139 Xóm Bến – Hòa Hội

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.140 Đầu mối đập Đồng Cam

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.141 UBND xã Hoà Hội

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.142 Phong Hậu Hòa Hội

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.144 Trạm Bơm Đồng Làng

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.146 Nhất Sơn – Hòa Hội

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.156 Gò Đạo

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.158 Phong Hậu 1 – Hòa Hội

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.165 Cty TNHH Thanh Trang

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.171 NM Điện MT Hòa Hội

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.183 ĐMT. Năng Lượng Xanh Việt Nam

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T.184 ĐMT.Hệ thống điện Áp Mái

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T143 Trạm bơm Đồng Lẫm.

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T177 Tài Nguyên Xanh

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T178 – NLMT CÔNG TY TNHH MTV GMC HÀ HỘI

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T179 – NLMT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN XD&MT THUẬN AN

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T180 – NLMT CÔNG TY TMHH MTV GMC PHÚ YÊN

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T181 – NLMTCÔNG TY TMHH NĂNG LƯỢNG NHẤT SƠN

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:00 – 16:00

T182 – NLMT CÔNG TY TMHH MTV GMC BÌNH ĐỊNH

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 07:30 – 11:30

T.163 Phú Ân 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 08:00 – 09:15

TBA 257 – Vườn dài

ĐL Đồng Xuân

29/09/2022

từ 09:30 – 10:15

TBA 227 – Đồng bò

ĐL Đồng Xuân

29/09/2022

từ 10:30 – 11:15

TBA 228 – Vườn cụt

ĐL Đồng Xuân

29/09/2022

từ 13:30 – 14:15

TBA 234 – Trạm Phước lộc

ĐL Đồng Xuân

29/09/2022

từ 14:45 – 15:30

TBA 278- Long thăng

ĐL Đồng Xuân

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.135 HTX1 – Hoà Định Tây 3

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.137 HTX2 Hòa Định Tây 3

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.138 HTX2 Hòa Định Tây 1

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.149 Cẩm Thạch 2- Hòa Định Tây 1

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.150 Phú Sen 1- Hòa Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.151 Phú Sen 2-Hòa Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.153 HTX1 – Hoà Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.154 HTX2- Hòa Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.157 Hòa Định Tây 4

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.160 Cẩm Thạch

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.186 Hòa Định Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.187 Hòa Định Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T.190 Phú Sen Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 15:30 – 16:00

T176 Cẩm Thạch – Hòa Định Tây

ĐL Phú Hoà

29/09/2022

từ 16:00 – 16:45

TBA 281- Phước huệ 2

ĐL Đồng Xuân

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

CTy TNHH Thương Mại Thanh Trang 2

ĐL Sơn Hoà

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

Cty TNHH Vạn Phát 1

ĐL Sơn Hoà

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

Cty TNHH Vạn Phát 2

ĐL Sơn Hoà

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

Mặc Hàn

ĐL Sơn Hoà

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

Suối Cau

ĐL Sơn Hoà

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

T.351-Suối Cau 2

ĐL Sơn Hoà

30/09/2022

từ 07:00 – 16:30

Trại Heo Thanh Trang

ĐL Sơn Hoà

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Chánh Nam ( T.316 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Chánh Nam 3 ( T.317 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Công Ty Trường Phát

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Dốc Găng ( T.322 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Dốc Quít ( T.313 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA KDC Nhiêu Hậu ( T.318 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Khoan Hậu ( T.344 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Mỹ Thành 2 ( T.531 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Nhiêu Hậu ( T.320 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA T.363 Dốc Găng 2

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA T.374 Chánh Bắc Dốc Găng

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA T.539 Trạm trộn Đức Anh

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

TBA Viễn Thông Xuân Thọ 1

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 09:30

Trạm BA Mỹ Sơn ( T.319 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 07:30 – 10:30

T.147 Đồng Dinh – Hòa Định Đông

ĐL Phú Hoà

30/09/2022

từ 07:30 – 10:30

T.159 Đồng Dinh

ĐL Phú Hoà

30/09/2022

từ 07:30 – 10:30

T.168 Cty XD Đức Hùng

ĐL Phú Hoà

30/09/2022

từ 07:30 – 10:30

T.173 Gạch Vạn Long

ĐL Phú Hoà

30/09/2022

từ 09:00 – 15:45

TBA Sân Khấu Lộ Thiên ( T.701 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA Long Phước 3 ( T.361 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA Cao Phong ( T.321 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA Kè Tam Giang ( T.303 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA Long Bình Đông ( T.301 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA Long Phước Đông ( T.359 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA T.375 KDC Tam Giang

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA Xóm Nam ( T.346 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

TBA Xương Rồng ( T.347 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

Trạm BA Long Phước 2 ( T.362 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 09:30 – 11:30

Trạm Long Phước 1 ( T.360 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 11:15 – 14:00

T.148 Cẩm Thạch 1- Hòa Định Tây 1

ĐL Phú Hoà

30/09/2022

từ 11:45 – 12:45

TBA Long Phước 3 ( T.361 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 11:45 – 12:45

TBA Long Phước Đông ( T.359 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 11:45 – 12:45

TBA T.375 KDC Tam Giang

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 11:45 – 12:45

Trạm BA Long Phước 2 ( T.362 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 11:45 – 12:45

Trạm Long Phước 1 ( T.360 )

ĐL Sông Cầu

30/09/2022

từ 14:15 – 14:45

TBA Long Bình Đông ( T.301 )

ĐL Sông Cầu

01/10/2022

từ 07:30 – 17:00

E920 – Tân Định 2 (T.643)

ĐL Tuy An

01/10/2022

từ 08:30 – 16:00

E618 – Phú Điềm

ĐL Tuy An

02/10/2022

từ 07:30 – 11:30

T.353 UBND Hòa Định Tây

ĐL Phú Hoà

02/10/2022

từ 07:30 – 11:30

T.354 Hòa Định Tây 2

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 11:00

T.404 Đông Phước 2

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 11:00

T.428 Đông Phước

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 11:00

T.432 Đông Phước

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 11:00

T.434 Đông Bình

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 11:00

T.439 Đông Phước 2

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 11:00

T.453 Đông Phước

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 11:00

Đông Phước 1

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 12:30

T.185 TĐC NLK4

ĐL Phú Hoà

03/10/2022

từ 07:30 – 14:00

E123 – Phú Cần (T.226)

ĐL Tuy An

04/10/2022

từ 07:30 – 14:00

E443 – Định Trung 3

ĐL Tuy An

04/10/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA 2002- Phân trại 1 – A20

ĐL Đồng Xuân

04/10/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA 219 – Hồ thủy nông Phú Xuân

ĐL Đồng Xuân

04/10/2022

từ 07:30 – 15:30

TBA 245 – Trại Giam A20

ĐL Đồng Xuân

Lịch cúp điện tại Phú Yên

Lịch cắt điện tại khu vực Phú Yên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Phú Yên , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể