19/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Cắt Cb, FCO trạm 474/103/14

Điện Lực Cát Tiên

19/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Cắt Cb, FCO trạm 474/144/27

Điện Lực Cát Tiên

19/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Một phần thôn 7 – Lộc Ngãi – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Điện lực Bảo Lâm

19/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Một phần thôn 9 – Lộc Ngãi – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Điện lực Bảo Lâm

20/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Cắt CB, FCO trạm 474/213/128/26

Điện Lực Cát Tiên

20/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Cắt CB, FCO trạm 474/213/80/32/19

Điện Lực Cát Tiên

20/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Cắt CB, FCO trạm 474/213/80/32/28

Điện Lực Cát Tiên

21/09/2022

từ 08:30 – 14:00

Một phần thôn 6, Lộc Tân – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Điện lực Bảo Lâm

21/09/2022

từ 08:30 – 15:00

Eo gió thuộc thôn Phú thuận (Từ chợ Phú Thuận đến đầu đèo Sông Pha)

Điện Lực Đơn Dương

22/09/2022

từ 08:30 – 14:30

Toàn bộ các xã Hoài Đức, Tân Thanh, Liên Hà, Đan Phượng và một phần xã Tân Hà

Điện Lực Lâm Hà

23/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Một phần Buôn Nao đơ, thị trấn Lộc Thắng, Thôn Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Điện lực Bảo Lâm

23/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Thôn Cầu Sắt, Kamboutte, Bookapang thuộc xã Tu tra

Điện Lực Đơn Dương

Lịch cúp điện tại Lâm Đồng

Lịch cắt điện tại khu vực Lâm Đồng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Lâm Đồng , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể