25/09/2022

từ 07:30 – 18:00

– Khu dân cư Chùa Bà Hai, Khu Chợ Mới Lấp Vò, Đường Nguyễn Huệ từ Vòng Xoay Lấy Vò đến Vòng xoay Trung Tâm Thương Mại, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Cái Nính, Rạch Cái Nính thuộc Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò.

Điện lực Lấp Vò

26/09/2022

từ 08:00 – 17:30

Một phần xã Tân Bình, một phần xã Tân Long huyện Thanh Bình

Điện lực Thanh Bình

26/09/2022

từ 08:30 – 11:30

Một phần khu vực ấp Hòa Dân xã Nhị Mỹ (khu vực cầu Mương Trâu)

Điện lực Cao Lãnh

27/09/2022

từ 07:00 – 07:30

Một phần khu vực ấp 4 xã Bình Hàng Trung, toàn bộ xã Bình Hàng Tây, xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng không mất điện), Mỹ Long và một phần khu vực ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL30 từ Cầu Cái Bèo đến Trường THCS Mỹ Hiệp 2)

Điện lực Cao Lãnh

27/09/2022

từ 07:00 – 17:30

Một phần khu vực ấp 4 xã Bình Hàng Trung và ấp 1, 2 xã Bình Hàng Tây (khu vực từ Bưu Điện Bình Hàng Trung đến Đại lý Bia Thảo Ngay)

Điện lực Cao Lãnh

27/09/2022

từ 08:00 – 09:00

Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 2, thị trấn Lai Vung, một phần ấp Long Khánh B, ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Điện lực Lai Vung

27/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Tại trạm biến áp Bơm Láng Biển 1 thuộc xã Láng Biển

Điện lực Tháp Mười

27/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Mất điện một phần khu vực khu dân cư đường xuống bến đò Long Thuận thuộc Tổ 3B Ấp Long Hưng xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện lực Hồng Ngự

27/09/2022

từ 08:00 – 14:00

Mất điện một phần khu vực khu dân cư đường xuống bến đò Long Thuận thuộc Tổ 3B Ấp Long Hưng xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện lực Hồng Ngự

27/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Minh Hồng

Điện lực Châu Thành

27/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Một phần CDC Tân Thạnh, xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình.

Điện lực Thanh Bình

27/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình.

Điện lực Thanh Bình

27/09/2022

từ 08:30 – 11:30

– Khu vực Rạch Mương Khai từ khu nghĩa địa đến Bến Đò Ót ấp An Ninh xã Định An, huyện Lấp Vò.

Điện lực Lấp Vò

27/09/2022

từ 08:30 – 11:30

Một phần khu vực Ấp 2, Xã An Hòa, huyện Tam Nông.(Khu vực Lộ làng dọc theo Sông Tiền từ nhà ông Nguyễn Thành Phê đến nhà ông Lâm Hoàng Giang).

Điện lực Tam Nông

27/09/2022

từ 09:00 – 10:00

Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 1, các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thuận, ấp Long Khánh, ấp Long Khánh B, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Điện lực Lai Vung

27/09/2022

từ 09:00 – 12:00

Một phần khu vực Ấp 2, Xã An Hòa, huyện Tam Nông.(Khu vực dọc theo QL30 từ trạm Chả Cá Hai Pha đến Bến Phà An Hòa)

Điện lực Tam Nông

27/09/2022

từ 10:00 – 11:30

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Điện lực Lai Vung

27/09/2022

từ 13:30 – 14:30

Tại trạm biến áp Cơ khí Văn Ý thuộc xã Mỹ Hòa

Điện lực Tháp Mười

27/09/2022

từ 13:30 – 17:00

– Khu tái định cư Cầu Cao Lãnh xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

Điện lực Lấp Vò

27/09/2022

từ 17:00 – 17:30

Một phần khu vực ấp 4 xã Bình Hàng Trung, toàn bộ xã Bình Hàng Tây, xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng không mất điện), Mỹ Long và một phần khu vực ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL30 từ Cầu Cái Bèo đến Trường THCS Mỹ Hiệp 2)

Điện lực Cao Lãnh

28/09/2022

từ 07:30 – 18:00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Điện lực Lai Vung

28/09/2022

từ 08:00 – 16:30

Một phần khu vực Ấp 4 xã Trường Xuân và toàn bộ khu vực xã Thạnh Lợi

Điện lực Tháp Mười

28/09/2022

từ 08:30 – 16:00

Một phần khu vực ấp Hòa Dân Bình Dân xã Nhị Mỹ (khu vực Rạch Sộp, Rạch Bà Mụ)

Điện lực Cao Lãnh

29/09/2022

từ 07:00 – 07:30

Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến Cầu Mương Khai thuộc xã Tân Phú Trung

Điện lực Châu Thành

29/09/2022

từ 07:30 – 18:00

Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Gọ đến Cầu Mương Khai thuộc xã Tân Phú Trung

Điện lực Châu Thành

29/09/2022

từ 08:00 – 16:30

Mất điện một phần khu vực lộ làng đoạn xuống cầu Kênh Củ thuộc Ấp 3 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện lực Hồng Ngự

29/09/2022

từ 08:00 – 16:30

Mất điện một phần khu vực lộ làng đoạn xuống cầu Kênh Củ thuộc Ấp 3 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện lực Hồng Ngự

29/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Điện lực Lai Vung

29/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Một phần khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

Điện lực Thanh Bình

29/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình.

Điện lực Thanh Bình

29/09/2022

từ 17:00 – 18:00

Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến Cầu Mương Khai thuộc xã Tân Phú Trung

Điện lực Châu Thành

30/09/2022

từ 07:00 – 17:30

Một phần khu vực ấp Thanh Tiến, Nguyễn Cử xã Nhị Mỹ và toàn bộ xã Phương Trà (khu vực mất điện từ Nhà Thờ Nhị Mỹ đến Chợ Thống Linh)

Điện lực Cao Lãnh

30/09/2022

từ 08:00 – 17:00

một phần xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình.

Điện lực Thanh Bình

30/09/2022

từ 08:00 – 17:00

một phần xã Tân Phú, huyện Thanh Bình.

Điện lực Thanh Bình

30/09/2022

từ 08:00 – 17:00

một phần xã Tân Quới, huyện Thanh Bình.

Điện lực Thanh Bình

Lịch cúp điện tại Đồng Tháp

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Tháp giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đồng Tháp , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể

Ngày