25/02/2023

từ 07:30 – 17:00

– Ấp Suối Đục xã Sông Nhạn

Điện lực Cẩm Mỹ

25/02/2023

từ 08:00 – 09:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA Công ty TNHH ANYWEAR

Điện Lực Long Thành

25/02/2023

từ 08:00 – 09:30

08h00 – 09h30: Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (trạm Bệnh viện Xuân Lộc) – xã Suối Cát.

Điện lực Xuân Lộc

25/02/2023

từ 09:10 – 10:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA Công ty ASABA trụ 1/6A/1 tuyến 479 Bảo Sơn

Điện Lực Long Thành

25/02/2023

từ 09:30 – 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA Trường THCS Thị Trấn Long Thành 98/1 tuyến 472 Cầu Xéo

Điện Lực Long Thành

25/02/2023

từ 10:00 – 15:30

10h00 – 15h00: Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Toàn Xuân Hưng (trạm Cáp treo Chứa Chan) – xã Xuân Trường.

Điện lực Xuân Lộc

25/02/2023

từ 10:30 – 11:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA Trường Tiểu Học An Phước 109/6/1 tuyến 486 Diệu Thương

Điện Lực Long Thành

25/02/2023

từ 10:45:00 – 12:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Trung Tâm Hướng Nghiệp Long Thành tại trụ 154/3 tuyến 480 Đông Đô

Điện Lực Long Thành

26/02/2023

từ 06:00 – 06:30

Công ty TNHH Thương Mai Thái Nông.

Điện Lực Nhơn Trạch

26/02/2023

từ 07:00 – 07:30

Một phần Khu phố Mỹ Khoan – TT Hiệp Phước, ấp trầu, một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền

Điện Lực Nhơn Trạch

26/02/2023

từ 07:00 – 07:30

Một phần Khu phố Mỹ Khoan – TT Hiệp Phước, ấp trầu, một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền

Điện Lực Nhơn Trạch

26/02/2023

từ 07:00 – 17:00

Khu phố Mỹ Khoan – TT Hiệp Phước; ấp Chợ, ấp Trầu – Xã Phước Thiền.

Điện Lực Nhơn Trạch

26/02/2023

từ 07:00 – 17:00

Khu phố Mỹ Khoan, một phần khu phố Phước Mỹ, khu phố Phước Kiểng – TT Hiệp Phước

Điện Lực Nhơn Trạch

26/02/2023

từ 07:30 – 10:00

Mất điện một phần KP1, 2 – P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

26/02/2023

từ 07:30 – 17:00

Mất điện một phần KP1, 2 – P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

26/02/2023

từ 07:30 – 17:00

Mất điện một phần KP1, 2 – P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

26/02/2023

từ 08:00 – 08:30

Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh

Điện Lực Trảng Bom

26/02/2023

từ 08:00 – 10:00

KH trạm Nguyễn Văn Hiện, xã Vĩnh Tân.

Điện Lực Trị An

26/02/2023

từ 08:00 – 10:00

Một phần Công ty Changshin Việt Nam (tuyến 479 Nike)

Điện Lực Trị An

26/02/2023

từ 08:00 – 10:00

TBA Công ty CQS May (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom)

Điện Lực Trảng Bom

26/02/2023

từ 08:00 – 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA CTY GAS PHOENIC tại trụ +7A/1 tuyến 479 Nhơn Trạch

Điện Lực Long Thành

26/02/2023

từ 08:00 – 15:00

Huyện Long Thành: Phụ tải các khách hàng nhánh Vina G7 sau trụ 67/22A/1 tuyến 477 Phước Nguyên

Điện Lực Long Thành

26/02/2023

từ 08:00 – 16:30

Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh

Điện Lực Trảng Bom

26/02/2023

từ 08:00 – 16:30

Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh

Điện Lực Trảng Bom

26/02/2023

từ 10:00 – 12:00

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

26/02/2023

từ 10:00 – 12:00

Trạm Duy Khương 3, Duy Khương 4, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

26/02/2023

từ 10:15:00 – 11:30

KH trạm Thế Anh, xã Vĩnh Tân.

Điện Lực Trị An

26/02/2023

từ 10:45:00 – 15:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Đại Phát tại trụ 09 tuyến 478 Tân Thành

Điện Lực Long Thành

26/02/2023

từ 12:00 – 14:00

TBA Công ty CP Nông Nghiệp VELMAR (KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom)

Điện Lực Trảng Bom

26/02/2023

từ 13:00 – 14:45:00

Trạm Nguyễn Văn Hòa, Cty Hóa Chất Hòa Hương, Cty TNHH Phúc Trưởng, xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

26/02/2023

từ 13:30 – 14:30

KH trạm Trần Thị Thùy Anh, KP4, TT Vĩnh An.

Điện Lực Trị An

26/02/2023

từ 15:00 – 16:30

KH trạm Thịnh Thiên Hải 1, xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

26/02/2023

từ 16:00 – 16:30

Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh

Điện Lực Trảng Bom

26/02/2023

từ 17:00 – 17:30

Công ty TNHH Thương Mai Thái Nông.

Điện Lực Nhơn Trạch

27/02/2023

từ 08:00 – 09:00

Mất điện TBA Bửu Long10B, Một phần KP2, 3 – P.Quang Vinh.

Điện Lực Biên Hoà

27/02/2023

từ 08:00 – 09:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA Thảo Nguyên Sang.

Điện Lực Long Thành

27/02/2023

từ 08:00 – 09:30

Khách hàng Nguyễn Thị Kiểng

Điện lực Xuân Lộc

27/02/2023

từ 08:00 – 09:30

Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

27/02/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 7 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 7 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 08:00 – 10:15:00

Ấp 1 – Xã Phú Lập – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 08:00 – 10:15:00

Ấp 1 – Xã Phú Lập – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 08:00 – 11:00

Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

27/02/2023

từ 08:00 – 12:00

Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

27/02/2023

từ 08:00 – 17:00

TBA Bình Xương 1, tuyến 475 Biên Hùng (Mất điện một phần KP Nhất Hòa – P.Hiệp Hòa)

Điện Lực Biên Hoà

27/02/2023

từ 08:30 – 10:00

TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 3 – Phường Tam Phước.

Điện Lực Long Thành

27/02/2023

từ 09:30 – 10:30

Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

27/02/2023

từ 09:45:00 – 11:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3×37,5kVA Cây Xăng Sonadezi.

Điện Lực Long Thành

27/02/2023

từ 10:00 – 11:30

10h00 – 11h30: Hộ gia đình bà Hoàng Thị Vui (trạm Hoàng Thị Vui) – xã Xuân Hưng.

Điện lực Xuân Lộc

27/02/2023

từ 10:15:00 – 12:30

Ấp 7 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 10:15:00 – 12:30

Ấp 7 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 10:30 – 12:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

27/02/2023

từ 10:30 – 12:30

Ấp 4 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 10:30 – 12:30

Ấp 4 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 11:30 – 15:30

Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

27/02/2023

từ 13:00 – 14:30

13h00 – 14h30: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (trạm Nguyễn Văn Tâm) – xã Xuân Hưng.

Điện lực Xuân Lộc

27/02/2023

từ 14:15:00 – 16:45:00

Ấp 4 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 14:15:00 – 16:45:00

Ấp 4 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

27/02/2023

từ 15:00 – 16:30

15h00 – 16h30: Công ty TNHH An Khánh Chín (trạm Công ty Huy Hoàn Quân 1) – xã Xuân Hưng.

Điện lực Xuân Lộc

28/02/2023

từ 07:30 – 12:30

Ấp Nguyễn Thái Học – Xã Bàu Hàm 2

Điện Lực Thống Nhất

28/02/2023

từ 08:00 – 09:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Công ty Huỳnh Nam.

Điện Lực Long Thành

28/02/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 2-3 – Xã Phú Lập – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 2-3 – Xã Phú Lập – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 08:00 – 11:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 – Xã Bàu Cạn.

Điện Lực Long Thành

28/02/2023

từ 08:00 – 16:00

Một phần Ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

28/02/2023

từ 08:00 – 16:00

Một phần Ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

28/02/2023

từ 08:30 – 11:00

08h30 – 11h00: – Một phần ấp Tam Hiệp – xã Xuân Hiệp; – Các trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Nguyễn Văn Sống, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An, Công ty Phú An 1 và nhánh điện năng lượng Công ty An Phú Xuân Hiệp, Công ty Ate Pearl Xuân Hiệp

Điện lực Xuân Lộc

28/02/2023

từ 08:45:00 – 11:15:00

Ấp 3- 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 08:45:00 – 11:15:00

Ấp 3- 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 09:00 – 11:00

09h00 – 11h00: – Một phần ấp 7 – xã Xuân Bắc; – Trạm khách  hàng Giáo xứ Xuân Thiện.

Điện lực Xuân Lộc

28/02/2023

từ 10:00 – 11:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVATrường Tiểu học Long Phước.

Điện Lực Long Thành

28/02/2023

từ 10:15:00 – 12:30

Ấp 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1-6 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 10:15:00 – 12:30

Ấp 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1-6 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 13:00 – 14:30

Một phần ấp Vĩnh Tuy – Xã Long Tân

Điện Lực Nhơn Trạch

28/02/2023

từ 13:00 – 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 – Xã Bàu Cạn.

Điện Lực Long Thành

28/02/2023

từ 13:00 – 17:00

13h00 – 17h00: Một phần khu 8 – thị trấn Gia Ray và một phần ấp Tân Tiến – xã Xuân Hiệp (đường Nguyễn Thị Minh Khai)14h30 – 16h00: Một phấn các khu 1, 3, 5 – thị trấn Gia Ray (khu vực bên phải đường Trần Phú từ Đài tưởng niệm đến cây xăng 1795)

Điện lực Xuân Lộc

28/02/2023

từ 13:15:00 – 15:15:00

Ấp Hưng Thạnh – xã Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

28/02/2023

từ 14:15:00 – 16:30

Ấp 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 14:15:00 – 16:30

Ấp 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 14:45:00 – 16:30

Ấp 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 14:45:00 – 16:30

Ấp 4 – Xã Phú Lập; Ấp 1 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

Điện Lực Định Quán

28/02/2023

từ 15:30 – 17:30

Ấp Nguyễn Thái Học – xã Bàu Hàm 2

Điện Lực Thống Nhất

01/03/2023

từ 07:30 – 15:00

Mất điện TBA Bửu Long10B, Một phần KP2, 3 – P.Quang Vinh.

Điện Lực Biên Hoà

01/03/2023

từ 07:45:00 – 15:15:00

Ấp Hưng Nghĩa – xã Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

01/03/2023

từ 08:00 – 09:30

Một phần ấp 1 – Xã Phú Thạnh

Điện Lực Nhơn Trạch

01/03/2023

từ 08:00 – 09:30

Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

01/03/2023

từ 08:00 – 10:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 180kVA Cơ Khí Hữu Minh

Điện Lực Long Thành

01/03/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 7- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 7- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 08:00 – 12:00

Ấp Phú Hợp A, Xã Phú Bình; Ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 08:00 – 12:00

Ấp Phú Hợp A, Xã Phú Bình; Ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 08:00 – 17:00

(Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa)

Điện Lực Biên Hoà

01/03/2023

từ 08:00 – 17:00

(Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa)

Điện Lực Biên Hoà

01/03/2023

từ 08:10 – 14:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 750kVA Ngũ Lâm Việt và trạm 2000kVA Nước Giải khát TINGCO (Vũ Nhật Trường)

Điện Lực Long Thành

01/03/2023

từ 08:30 – 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA Bửu Hoa Ni Viện

Điện Lực Long Thành

01/03/2023

từ 08:45:00 – 11:15:00

Ấp 7- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 08:45:00 – 11:15:00

Ấp 7- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 09:30 – 11:00

Một phần ấp Độc Lập, xã Giang Điền, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

01/03/2023

từ 09:45:00 – 11:15:00

Một phần ấp 1 – Xã Phú Thạnh

Điện Lực Nhơn Trạch

01/03/2023

từ 10:15:00 – 12:15:00

Ấp 6- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 10:15:00 – 12:15:00

Ấp 6- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 11:00 – 12:30

Một phần ấp Độc Lập, xã Giang Điền, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

01/03/2023

từ 13:00 – 14:30

Một phần ấp Bình Phú – Xã Long Tân

Điện Lực Nhơn Trạch

01/03/2023

từ 14:15:00 – 16:30

Ấp 2-6- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 14:15:00 – 16:30

Ấp 2-6- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 14:45:00 – 16:45:00

Ấp 3-6- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

01/03/2023

từ 14:45:00 – 16:45:00

Ấp 3-6- Xã Gia Canh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 06:30 – 11:00

TP Biên Hòa: Một phần Khu phố 1 – Phường An Hòa.

Điện Lực Long Thành

02/03/2023

từ 06:30 – 17:00

TP Biên Hòa: Một phần Khu phố 1 – Phường An Hòa.

Điện Lực Long Thành

02/03/2023

từ 07:45:00 – 13:15:00

Ấp Hưng Nghĩa – xã Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

02/03/2023

từ 08:00 – 09:30

Một phần ấp Bình Phú – Xã Long Tân

Điện Lực Nhơn Trạch

02/03/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 1-2, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 1-2, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 08:00 – 10:00

Ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 08:00 – 10:30

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Giấy Thành Đạt

Điện Lực Long Thành

02/03/2023

từ 08:00 – 16:00

Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

02/03/2023

từ 08:00 – 16:00

Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

02/03/2023

từ 08:00 – 16:30

Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

02/03/2023

từ 08:45:00 – 11:15:00

Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 08:45:00 – 11:15:00

Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 09:45:00 – 11:15:00

Một phần ấp Bình Phú – Xã Long Tân

Điện Lực Nhơn Trạch

02/03/2023

từ 10:15:00 – 12:15:00

Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 10:15:00 – 12:15:00

Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 10:30 – 12:30

Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 10:30 – 12:30

Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 11:00 – 14:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Trung Anh Dũng

Điện Lực Long Thành

02/03/2023

từ 13:00 – 14:30

Một phần ấp Vĩnh Tuy – Xã Long Tân

Điện Lực Nhơn Trạch

02/03/2023

từ 13:30 – 15:30

Ấp 5, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 13:30 – 15:30

Ấp 5, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 14:15:00 – 16:30

Ấp 5-6, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 14:15:00 – 16:30

Ấp 5-6, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 14:45:00 – 16:45:00

Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

02/03/2023

từ 14:45:00 – 16:45:00

Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán