25/09/2022

từ 05:30 – 06:00

Một phần ấp Xóm Hố – xã Phú Hội, KDC Long Tân, KDC Phước An – Long Thọ, KDC Long Thọ – Phước An, KDC Phú Hội, một phần ấp 5 – xã Long Thọ, một phần ấp Đoàn Kết – xã Vĩnh Thanh.

Điện Lực Nhơn Trạch

25/09/2022

từ 06:00 – 17:00

KCN Vinatex Tân Tạo

Điện Lực Nhơn Trạch

25/09/2022

từ 06:00 – 17:00

KCN Vinatex Tân Tạo

Điện Lực Nhơn Trạch

25/09/2022

từ 06:00 – 17:00

KCN Vinatex Tân Tạo

Điện Lực Nhơn Trạch

25/09/2022

từ 06:30 – 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 – Xã Bình Sơn; Khu Tái định cư Lộc An – Bình Sơn; Cụm CN Bình Sơn

Điện Lực Long Thành

25/09/2022

từ 06:30 – 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 – Xã Bình Sơn; Khu Tái định cư Lộc An – Bình Sơn; Cụm CN Bình Sơn

Điện Lực Long Thành

25/09/2022

từ 07:00 – 16:30

Một phần Cty Changshin Việt Nam

Điện Lực Trị An

25/09/2022

từ 07:00 – 17:30

Một phần khu phố Phước Hiệp – TT Hiệp Phước.

Điện Lực Nhơn Trạch

25/09/2022

từ 07:00 – 17:30

Một phần ấp 2 – Xã Long Thọ

Điện Lực Nhơn Trạch

25/09/2022

từ 07:30 – 09:00

Xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa

Điện lực Xuân Lộc

25/09/2022

từ 08:00 – 13:30

Xã Xuân Bắc (khu vực từ ngã ba Chế Biến về hướng Suối Nho)

Điện lực Xuân Lộc

25/09/2022

từ 08:00 – 18:00

– Một phần các ấp 2A, 2B, 7 – xã Xuân Bắc (đường vào Thác Trời-Suối Cao);

Điện lực Xuân Lộc

25/09/2022

từ 17:00 – 17:30

Một phần ấp Xóm Hố – xã Phú Hội, KDC Long Tân, KDC Phước An – Long Thọ, KDC Long Thọ – Phước An, KDC Phú Hội, một phần ấp 5 – xã Long Thọ, một phần ấp Đoàn Kết – xã Vĩnh Thanh.

Điện Lực Nhơn Trạch

26/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Ấp 2 và Ấp 3 – Xã Phú Hòa – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Ấp 2 và Ấp 3 – Xã Phú Hòa – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Ấp 2 và Ấp 3 – Xã Phú Hòa – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Ấp 2 và Ấp 3 – Xã Phú Hòa – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 13:00

Ấp 1, 2, 3 – Xã Phú Điền.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 13:00

Ấp 1, 2, 3 – Xã Phú Điền.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 15:00

Ấp 5 – Xã Phú Điền.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 15:00

Ấp 5 – Xã Phú Điền.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Xã Phú Điền – huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Xã Phú Điền – huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 08:30 – 11:00

08h30 – 11h00: Một phần ấp 1, 2 – xã Xuân Hưng.

Điện lực Xuân Lộc

26/09/2022

từ 09:00 – 11:00

Khu phố Hiệp Tâm 2 – Thị Trấn Định Quán – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 09:00 – 11:00

Khu phố Hiệp Tâm 2 – Thị Trấn Định Quán – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

26/09/2022

từ 13:00 – 16:00

13h00 – 16h00: Một phần ấp 1, 1A, 2 – xã Xuân Hưng

Điện lực Xuân Lộc

26/09/2022

từ 13:00 – 16:30

13h00 – 16h30: Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc – xã Xuân Thọ.

Điện lực Xuân Lộc

27/09/2022

từ 08:00 – 08:15:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 – Xã Phước Bình; Khu TĐC Tân Hiệp

Điện Lực Long Thành

27/09/2022

từ 08:00 – 11:00

một phần KP5 – P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

27/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 5,6,7 – xã Phước Bình

Điện Lực Long Thành

27/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp 1, 2, 3, 4, Suối Soon 2, Ba Tầng – Xã Phú Vinh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp 1, 2, 3, 4, Suối Soon 2, Ba Tầng – Xã Phú Vinh – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/09/2022

từ 08:30 – 10:00

Ấp 1 – Xã Phú Lợi – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/09/2022

từ 08:30 – 10:00

Ấp 1 – Xã Phú Lợi – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

27/09/2022

từ 09:30 – 16:30

09h30 – 16h30: – Một phần các ấp 1, 1A, 2 – xã Xuân Hưng; – Các trạm khách hàng Nguyễn Văn Hồng Ngọc, Công ty Hà Phương, Cơ sở gạch Hữu Đức, Công ty An Phát Tám – 3.

Điện lực Xuân Lộc

27/09/2022

từ 13:00 – 16:00

một phần KP1 – P.Tân Vạn

Điện Lực Biên Hoà

27/09/2022

từ 15:45:00 – 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 – Xã Phước Bình; Khu TĐC Tân Hiệp

Điện Lực Long Thành

28/09/2022

từ 07:45:00 – 11:15:00

Ấp Gia Yên – xã Gia Tân 3

Điện Lực Thống Nhất

28/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Ấp 1 – Xã Phú Ngọc – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

28/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Ấp 1 – Xã Phú Ngọc – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

28/09/2022

từ 08:30 – 12:00

08h30 – 12h00: Một phần các ấp 2 – xã Xuân Hưng (khu vực CLB Thanh Long Xuân Hưng)

Điện lực Xuân Lộc

28/09/2022

từ 13:00 – 16:30

Ấp Hưng Hiệp – xã Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

28/09/2022

từ 13:30 – 17:00

13h30 – 17h00: Một phần các ấp 2, 3, 4 – xã Xuân Hòa.

Điện lực Xuân Lộc

29/09/2022

từ 07:30 – 17:00

Mất điện từ ngã 3 Tân Phong đến NMM Hàng Gòn, quốc lộ 56 phường Xuân Tân, ấp Tân Phong, ấp Đồi Rìu xã Hàng Gòn TP Long Khánh.

Điện Lực Long Khánh

29/09/2022

từ 07:45:00 – 11:45:00

Ấp 94 – xã Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

29/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7,8 – Xã Bàu Cạn

Điện Lực Long Thành

29/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Một phần ấp 3, xã Hiếu Liêm và một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu

Điện Lực Trị An

29/09/2022

từ 08:00 – 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7,8 – Xã Bàu Cạn

Điện Lực Long Thành

29/09/2022

từ 08:00 – 16:30

một phần KP2 – P.Bửu Hòa, KP Đồng Nai – P.Hóa An

Điện Lực Biên Hoà

29/09/2022

từ 08:30 – 12:00

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 – phường Tam Phước; Nhà máy Xay xát Lục Quân

Điện Lực Long Thành

29/09/2022

từ 08:30 – 12:00

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 – phường Tam Phước; Nhà máy Xay xát Lục Quân

Điện Lực Long Thành

29/09/2022

từ 09:00 – 11:00

Mất điện BV Đa Khoa Đồng Nai

Điện Lực Biên Hoà

29/09/2022

từ 13:15:00 – 16:45:00

Ấp Hưng Thạnh – xã Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

30/09/2022

từ 06:00 – 07:00

TP Biên Hòa: Ấp Tân Lập, một phần ấp Tân Cang – phường Phước Tân

Điện Lực Long Thành

30/09/2022

từ 06:00 – 08:00

(Mất điện một phần KP1, 2, 4, 5, 6, 8 – P.Tân Mai; KP5, 6, 7, 8 – P.Tam Hiệp) (Từ 06h00-08h00)

Điện Lực Biên Hoà

30/09/2022

từ 07:30 – 17:00

Mất điện khu vực phường Phú Bình, ấp Cẩm Tân, ấp Nông Doanh xã Xuân Tân tp Long Khánh.

Điện Lực Long Khánh

30/09/2022

từ 07:30 – 17:00

Mất điện một phần khu phố 1 phường Phú Bình tp Long Khánh.

Điện Lực Long Khánh

30/09/2022

từ 08:00 – 11:00

TP Biên Hòa: Một phần ấp Tân Lập, một phần ấp Tân Cang – phường Phước Tân

Điện Lực Long Thành

30/09/2022

từ 08:00 – 16:30

Một phần ấp 1, xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu

Điện Lực Trị An

30/09/2022

từ 08:30 – 12:00

Ấp Võ Dõng 3 – xã Gia Kiệm

Điện Lực Thống Nhất

30/09/2022

từ 09:00 – 10:45:00

Ấp 5 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

30/09/2022

từ 09:00 – 10:45:00

Ấp 5 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đồng Nai , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể