25/02/2023

từ 08:00 – 12:00

Toàn bộ khu vực phường Bình Tân – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

25/02/2023

từ 08:00 – 12:00

Toàn bộ khu vực phường Bình Tân – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

25/02/2023

từ 08:00 – 12:00

Đường Nguyễn Trường Tộ (từ Trung đoàn 812 đến ngã tư Nguyễn Công Trứ) và khu phố 7 – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

25/02/2023

từ 08:00 – 12:00

Đường Nguyễn Trường Tộ (từ Trung đoàn 812 đến ngã tư Nguyễn Công Trứ) và khu phố 7 – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTY CP SXTMDT Thiên Đạt

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTY CP SXTMDT Thiên Đạt

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTY CPĐT Ocean Tower

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTY CPĐT Ocean Tower

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTY TNHH DV Lữ hành TaViVu

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTY TNHH DV Lữ hành TaViVu

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CP NN Xanh Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CP NN Xanh Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CP PPC Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CP PPC Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CPNL Bình Thuận xanh

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CPNL Bình Thuận xanh

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CPĐT Đá Bạc

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy CPĐT Đá Bạc

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH Hoàng Phúc BT

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH Hoàng Phúc BT

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN BẮC

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH THUẬN MINH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO ĐỊNH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh BGC Việt Nam

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty CP Ban Mai

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty CP Ban Mai

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH HTP Solar

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH HTP Solar

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH MTV Trường Báu

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH MTV Trường Báu

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Quang Minh Kiệt

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Quang Minh Kiệt

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Tân Hóa An

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Tân Hóa An

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH XD Thiên Hải

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH XD Thiên Hải

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gold Energy

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

DNTN Tiến Phát 2

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

DNTN Tiến Phát 2

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Du lịch Trần Vũ

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Du lịch Trần Vũ

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

HKD Mỹ Hạnh

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

HKD Mỹ Hạnh

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

HỘ KINH DOANH ĐOÀN QUANG

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Hộ Kinh Doanh: Hiệp Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Hộ kinh doanh Hoa Bá Vương

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN TRUNG

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

KS Quốc Tế Hải Tinh

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

KS Quốc Tế Hải Tinh

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

NM Cao su Suối Kè 1

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

NM Cao su Suối Kè 1

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Nguyễn Thị Nỹ

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Nguyễn Thị Nỹ

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tôm CP 1

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tôm CP 1

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Điện mặt trời Thuận Sơn

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Điện mặt trời Thuận Sơn

Điện lực Tuy Phong

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Đức Mẹ TàPao

Điện lực Đức Linh

26/02/2023

từ 10:00 – 14:00

Đức Mẹ TàPao

Điện lực Đức Linh

27/02/2023

từ 08:00 – 12:00

Thôn Cây Khế, Ba Họng – xã Phú Lạc, một phần khu vực Đại Hòa – xã Phước Thể-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

27/02/2023

từ 08:00 – 12:00

Thôn Cây Khế, Ba Họng – xã Phú Lạc, một phần khu vực Đại Hòa – xã Phước Thể-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

02/03/2023

từ 07:30 – 11:30

Khu chế biển hải sản, Nhà máy xử lý rác thải thôn Triều Dương xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

Điện lực Phú Quý