25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

BOT Cảng Cá La Gi

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

BOT Cảng Cá La Gi

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Bao bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Bao bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cao su Đức Thuận

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cao su Đức Thuận

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty CP Đầu tư GPC Solar 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty CP Đầu tư GPC Solar 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN BẮC

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH THUẬN XANH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACE BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẤP SỐ 1 HÀ TỈNH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG BẢO QUỐC

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Miền Trung

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Thuận Minh

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH BNJ

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH BNJ

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Hà Nam Thắng

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Hà Nam Thắng

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH MTV Đất Việt Xanh Minh Đức

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Quang Minh Kiệt

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Quang Minh Kiệt

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Tân Hóa An

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Tân Hóa An

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH XD Thiên Hải

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH XD Thiên Hải

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Công ty cổ phần quản lý đầu tư Bình Thuận

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

DNTN Chăn Nuôi Minh Trang

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

DNTN Chăn Nuôi Minh Trang

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

HKD Mỹ Hạnh

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

HKD Mỹ Hạnh

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

HKD Tý Vân 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

HKD Tý Vân 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Hộ Kinh Doanh: Đoàn Quang

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN HIẾN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

KHÁCH HÀNG PHẠM VĂN ĐƯỢC

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

KHÁCH HÀNG ĐINH THỊ DUNG

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

KS Quốc Tế Hải Tinh

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

KS Quốc Tế Hải Tinh

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Khách hàng Trần Thị Khánh Phước

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

NM Cao su Suối Kè 2

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

NM Cao su Suối Kè 2

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Nguyễn Đặng Lực

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Nguyễn Đặng Lực

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Trần Văn Luận

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Trần Văn Luận

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Đoàn Văn Đẩu

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Đoàn Văn Đẩu

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Đức Mẹ TàPao

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

TBA Đức Mẹ TàPao

Điện lực Đức Linh

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Trại heo Phạm Thiện

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Trại heo Phạm Thiện

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tân Hà 8 – Nhà Máy Xây Dựng Đá Số 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tân Hà 8 – Nhà Máy Xây Dựng Đá Số 1

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/09/2022

từ 09:30 – 13:30

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/09/2022

từ 07:00 – 11:00

Phía bên phải đường từ cây xăng 14 đên cây xăng Ba Bàu thuộc xã Hàm Kiệm

Điện lực Phan Thiết

26/09/2022

từ 07:00 – 11:00

Phía bên phải đường từ cây xăng 14 đên cây xăng Ba Bàu thuộc xã Hàm Kiệm

Điện lực Phan Thiết

26/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

26/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

26/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần đường Thủ Khoa Huân khu vực gần quán Mỹ Wũ – khu phố 4 – phường Phú Thủy

Điện lực Phan Thiết

26/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần đường Thủ Khoa Huân khu vực gần quán Mỹ Wũ – khu phố 4 – phường Phú Thủy

Điện lực Phan Thiết

26/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện) – Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tân Thiện đến chợ Thanh Linh xã Tân Phước) – Thị xã La Gi.

Điện lực Hàm Tân

26/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện) – Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tân Thiện đến chợ Thanh Linh xã Tân Phước) – Thị xã La Gi.

Điện lực Hàm Tân

26/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu vực Chùa Cổ Thạch- xã Bình Thạnh-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

26/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu vực Chùa Cổ Thạch- xã Bình Thạnh-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

27/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Thôn Lạc Trị- Xã Phú Lạc-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

27/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Thôn Lạc Trị- Xã Phú Lạc-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

27/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

27/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

27/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Phía bên phải đường QL 1A từ KCN Hàm Kiệm 1 đến KM 14 thuộc xã Hàm Kiệm

Điện lực Phan Thiết

27/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Phía bên phải đường QL 1A từ KCN Hàm Kiệm 1 đến KM 14 thuộc xã Hàm Kiệm

Điện lực Phan Thiết

27/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Siêu thị lotte mart

Điện lực Phan Thiết

27/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Siêu thị lotte mart

Điện lực Phan Thiết

27/09/2022

từ 08:00 – 12:30

xã Bình An-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

27/09/2022

từ 08:00 – 12:30

xã Bình An-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

27/09/2022

từ 13:30 – 16:00

Đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

27/09/2022

từ 13:30 – 16:00

Đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

28/09/2022

từ 08:00 – 10:30

Mất điện một phần Thôn 6 – xã Măng Tố – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

28/09/2022

từ 08:00 – 10:30

Mất điện một phần Thôn 6 – xã Măng Tố – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

28/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Đinh Bộ Lĩnh – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

28/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Đinh Bộ Lĩnh – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

28/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu phố 7+8- thị trấn Liên Hương-Huyện Tuy phong

Điện lực Tuy Phong

28/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu phố 7+8- thị trấn Liên Hương-Huyện Tuy phong

Điện lực Tuy Phong

28/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Thôn La bá – xã Phong Phú và xã Phan Dũng-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

28/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Thôn La bá – xã Phong Phú và xã Phan Dũng-Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

28/09/2022

từ 11:00 – 12:00

Mất điện một phần Thôn 6 – xã Măng Tố – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

28/09/2022

từ 11:00 – 12:00

Mất điện một phần Thôn 6 – xã Măng Tố – huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

28/09/2022

từ 13:30 – 16:00

Đường Nguyễn Ngọc Kỳ – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

28/09/2022

từ 13:30 – 16:00

Đường Nguyễn Ngọc Kỳ – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

29/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Thôn Phú Thọ, Phú Nghĩa – xã Hàm Cường

Điện lực Phan Thiết

29/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Thôn Phú Thọ, Phú Nghĩa – xã Hàm Cường

Điện lực Phan Thiết

29/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Cam Bình – xã Tân Phước – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

29/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Cam Bình – xã Tân Phước – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

30/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

30/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -Huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

30/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Thôn Phú Phong – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

30/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Thôn Phú Phong – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

Lịch cúp điện tại Bình Thuận

Lịch cắt điện tại khu vực Bình Thuận giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bình Thuận , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể