18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH SXTM Chí Hương

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH SXTM Chí Hương

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HOÀNG BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CCG-BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GOLD ENERGY

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI HÀM LIÊM

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG NGÂN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu COVINEST

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Phương Hoa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty CP Ban Mai

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty CP Ban Mai

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty Hàm Tân Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty Hàm Tân Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH Thuận Hòa Tuấn Hùng

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây lắp công trình Khôi Quân

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây lắp công trình Khôi Quân

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Định

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Ánh Dương Khánh Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Hòa 1

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Ngọc Ngân

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển NLC-Bình thuận

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Cơ sở thu mua thanh long Thanh Thanh

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Du lịch Trần Vũ

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Du lịch Trần Vũ

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ Kinh Doanh: Chín Phong

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ Kinh Doanh: Hiệp Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ Kinh Doanh: Lê Thị Thanh Thủy

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ Kinh Doanh: Như Ý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ Kinh Doanh: Văn Đài

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ kinh Doanh Châu Hải Thịnh

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ kinh doanh Hoa Bá Vương

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Hộ kinh doanh: Ngọc Quý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Khai Anh 1

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Khai Anh 1

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Khách hàng Cao Thị Huế

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Khách hàng Lương Văn Hòa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Mỏ đá Tân Hà 5

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Mỏ đá Tân Hà 5

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Nhà MN Tân Tiến

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Nhà MN Tân Tiến

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Nguyễn Văn Triết 1

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Nguyễn Văn Triết 1

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty CP đầu tư Phương Nam

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty CP đầu tư Phương Nam

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH HTP Solar

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH HTP Solar

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH MTV Trường Báu

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH MTV Trường Báu

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Điện Nhật Cường

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Điện Nhật Cường

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Đầu tư 911

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Đầu tư 911

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Đầu tư 930

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Công ty TNHH Đầu tư 930

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA DNTN Thái Bảo

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA DNTN Thái Bảo

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA DNTN Tiến Phát 2

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA DNTN Tiến Phát 2

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Thánh mẫu TàPao

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Thánh mẫu TàPao

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Trương Thế Ngọc

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Trương Thế Ngọc

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Đoàn Văn Đẩu

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TBA Đoàn Văn Đẩu

Điện lực Đức Linh

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tân Hà 6 – Xưởng Trụ Điện và Gạch Block

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tân Hà 6 – Xưởng Trụ Điện và Gạch Block

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Tại các dự án NLMT

Điện lực Phan Thiết

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Đoàn Ngọc Hòe

Điện lực Hàm Tân

18/09/2022

từ 07:30 – 14:00

Đoàn Ngọc Hòe

Điện lực Hàm Tân

19/09/2022

từ 07:30 – 16:30

khu vực xã Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 07:30 – 16:30

khu vực xã Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Khu phố 12 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Khu phố 12 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

19/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

19/09/2022

từ 08:00 – 10:30

Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

19/09/2022

từ 08:00 – 10:30

Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Khu phố 15 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Khu phố 15 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Khu phố 5 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Khu phố 5 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Khu phố Long Sơn – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Khu phố Long Sơn – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Kp Xuân Hội-TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

19/09/2022

từ 08:00 – 11:00

Kp Xuân Hội-TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình

Điện lực Tuy Phong

19/09/2022

từ 11:00 – 12:00

Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

19/09/2022

từ 11:00 – 12:00

Một phần thôn 5 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh

Điện lực Đức Linh

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Huỳnh Trúc Kháng – khu phố 6 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Huỳnh Trúc Kháng – khu phố 6 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Nguyễn Hữu Thọ – khu phố 14 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Tô Hiệu – khu phố 10 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

19/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Trục đường Tô Hiệu – khu phố 10 – phường Mũi Né

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 07:00 – 14:00

Trục đường Nguyễn Thông từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến chợ Hàm Tiến, trực đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến công ty giặt ủi Sao Biển

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 07:00 – 14:00

Trục đường Nguyễn Thông từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến chợ Hàm Tiến, trực đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp đến công ty giặt ủi Sao Biển

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần thôn Thiện An – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần thôn Thiện An – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần thôn Thiện Trung – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần đường 715 – thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 10:00

Một phần đường 715 – thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Thôn Suối Bang, thôn Hà Lãng, thôn Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

20/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Thôn Suối Bang, thôn Hà Lãng, thôn Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

20/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Đường Lý Thường Kiệt – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

20/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Đường Lý Thường Kiệt – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

20/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Khu phố 4 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 13:00 – 17:00

Khu phố 4 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 14:00 – 17:00

Trục đường Nguyễn Đình Chiểu – khu phố 2 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

20/09/2022

từ 14:00 – 17:00

Trục đường Nguyễn Đình Chiểu – khu phố 2 – phường Hàm Tiến – Phan Thiết

Điện lực Phan Thiết

21/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu vực Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

21/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Khu vực Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

21/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Một phần Thị trấn Liên Hương (trừ Khu phố: 4, 5, 6)

Điện lực Tuy Phong

21/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Một phần Thị trấn Liên Hương (trừ Khu phố: 4, 5, 6)

Điện lực Tuy Phong

21/09/2022

từ 08:00 – 14:00

một phần thôn Phú Khánh – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

21/09/2022

từ 08:00 – 14:00

một phần thôn Phú Khánh – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

21/09/2022

từ 08:00 – 17:00

một phần thôn Đằng Thành – xã Mương Mán – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

21/09/2022

từ 08:00 – 17:00

một phần thôn Đằng Thành – xã Mương Mán – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

22/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

22/09/2022

từ 07:30 – 16:30

Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

22/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Gò Găng, thôn Gò Đồn, thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

22/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Thôn Gò Găng, thôn Gò Đồn, thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

22/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Đường Võ Thị Sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

22/09/2022

từ 08:00 – 12:00

Đường Võ Thị Sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

22/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Dọc Đồi Dương, Xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

22/09/2022

từ 08:00 – 17:00

Dọc Đồi Dương, Xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

Điện lực Tuy Phong

23/09/2022

từ 07:30 – 16:30

thôn Phú Mỹ – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

23/09/2022

từ 07:30 – 16:30

thôn Phú Mỹ – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Phan Thiết

23/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Ngô Quyền – Phường tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

23/09/2022

từ 08:00 – 11:30

Đường Ngô Quyền – Phường tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

23/09/2022

từ 13:30 – 16:00

Khu Dân Cư Nguyễn Thái Học – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

23/09/2022

từ 13:30 – 16:00

Khu Dân Cư Nguyễn Thái Học – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

Lịch cúp điện tại Bình Thuận

Lịch cắt điện tại khu vực Bình Thuận giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bình Thuận , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể