18/01/2023

từ 08:25:00 – 08:30

Ấp Tây Kim – xã Gia Kiệm

Điện Lực Thống Nhất

18/01/2023

từ 08:30 – 10:30

08h30 – 10h30: – Một phần ấp Chiến Thắng – xã Bảo Hòa và một phần ấp Bình Hòa – xã Xuân Phú; – Các trạm Cơ Sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng – xã Bảo Hòa.

Điện lực Xuân Lộc

18/01/2023

từ 08:30 – 10:30

Ấp Tây Kim – xã Gia Kiệm

Điện Lực Thống Nhất

18/01/2023

từ 10:30 – 10:35:00

Ấp Tây Kim – xã Gia Kiệm

Điện Lực Thống Nhất

18/01/2023

từ 13:00 – 15:00

13h00 – 15h00: Một phần các ấp 6, ấp 8 – xã Xuân Bắc.

Điện lực Xuân Lộc

18/01/2023

từ 13:15:00 – 16:15:00

Ấp Đông Kim – xã Gia Kiệm

Điện Lực Thống Nhất

19/01/2023

từ 08:00 – 11:00

08h00 – 11h00: Một phần các ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc -xã Xuân Thọ.

Điện lực Xuân Lộc

20/01/2023

từ 09:30 – 10:00

Một phần Cty ChangShin VN, xã Thạnh Phú

Điện Lực Trị An

20/01/2023

từ 09:30 – 10:00

Một phần Cty ChangShin VN, xã Thạnh Phú

Điện Lực Trị An

Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực …lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đồng Nai , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể