18/01/2023

từ 08:00 – 10:00

Thôn Thanh Linh, thôn Cam Bình, thôn Phước Linh, thôn Mũi Đá – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 08:00 – 10:00

Thôn Thanh Linh, thôn Cam Bình, thôn Phước Linh, thôn Mũi Đá – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 2

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 2

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 2

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 3

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 3

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

An Hạ 3

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHH Đại Nam (ATT)

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHH Đại Nam (ATT)

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHH Đại Nam (ATT)

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHHNLX An Phúc

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHHNLX An Phúc

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHHNLX An Phúc

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHHTM Quang Mạnh VN

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHHTM Quang Mạnh VN

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHHTM Quang Mạnh VN

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty CP Sữa Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty CP Sữa Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty CP Sữa Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty CPXD&PT Nam Việt

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty CPXD&PT Nam Việt

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty CPXD&PT Nam Việt

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH SXTM Tôn thép Đồng Tiến

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH SXTM Tôn thép Đồng Tiến

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH SXTM Tôn thép Đồng Tiến

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Thông Thuận – Trạm 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Thông Thuận – Trạm 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Thông Thuận – Trạm 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CÔNG TY TNHH NATURAL ENERGY

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI HÀM LIÊM

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

KH Nguyễn Đức Thành

Điện lực Đức Linh

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN HIẾN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Khai Anh 1

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Khai Anh 1

Điện lực Hàm Tân

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung 5

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung 5

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung 5

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 2

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 2

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 2

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Tôm CP 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Tôm CP 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Tôm CP 1

Điện lực Tuy Phong

18/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Đức Mẹ TàPao

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

BOT Cảng Cá La Gi

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

BOT Cảng Cá La Gi

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Chợ Chí Công-020230445/Cty TNHH XD Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Chợ Chí Công-020230445/Cty TNHH XD Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Chợ Chí Công-020230445/Cty TNHH XD Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH KTĐ Vina

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH KTĐ Vina

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH KTĐ Vina

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Thông Thuận 8

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Thông Thuận 8

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Cty TNHH Thông Thuận 8

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công Ty Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công Ty Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công Ty Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH HTP Solar

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH Hà Nam Thắng

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Phát

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty TNHH Điện mặt trời Green Vina 2

Điện lực Hàm Thuận Bắc

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển NLC-Bình thuận

Điện lực Hàm Thuận Bắc

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty Đan Chi

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Công ty Đan Chi

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

HKD Mỹ Hạnh

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Hồ Dương Thùy

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Hồ Dương Thùy

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Hồ Dương Thùy

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Danh Trứ

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Danh Trứ

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Danh Trứ

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung 3 (020280636)

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung 3 (020280636)

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Nguyễn Văn Trung 3 (020280636)

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Núi Tào 4/Cty TNHH Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Núi Tào 4/Cty TNHH Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Núi Tào 4/Cty TNHH Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phan Đình – Chợ Chợ Lầu 2

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phan Đình – Chợ Chợ Lầu 2

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phan Đình – Chợ Chợ Lầu 2

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phan Đình-Chợ Chợ Lầu 1

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phan Đình-Chợ Chợ Lầu 1

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phan Đình-Chợ Chợ Lầu 1

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phạm Thái/HKD Thái Thịnh

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phạm Thái/HKD Thái Thịnh

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Phạm Thái/HKD Thái Thịnh

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

TNHH Quỳnh Khoa 3

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

TNHH Quỳnh Khoa 3

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

TNHH Quỳnh Khoa 3

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 5

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 5

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 5

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 7 (Thông Thuận K12)

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 7 (Thông Thuận K12)

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Thông Thuận 7 (Thông Thuận K12)

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao

Điện lực Đức Linh

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trại heo Phạm Thiện

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trại heo Phạm Thiện

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Thị Anh Thư

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Thị Anh Thư

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Thị Anh Thư

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Thị Cúc

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Thị Cúc

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Thị Cúc

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Văn Tâm

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Văn Tâm

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Trần Văn Tâm

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Điện mặt trời Thuận Sơn

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Điện mặt trời Thuận Sơn

Điện lực Tuy Phong

19/01/2023

từ 10:30 – 12:00

Điện mặt trời Thuận Sơn

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY CP SXTMDT Thiên Đạt

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY CP SXTMDT Thiên Đạt

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY CP SXTMDT Thiên Đạt

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY CPĐT Ocean Tower

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY CPĐT Ocean Tower

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY CPĐT Ocean Tower

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH DV Lữ hành TaViVu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH DV Lữ hành TaViVu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH DV Lữ hành TaViVu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Fukunana

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Fukunana

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Fukunana

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MIỀN TRUNG

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Phú An Duy

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Phú An Duy

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Phú An Duy

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Synvest

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Synvest

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH Synvest

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH TP BEE

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH TP BEE

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTY TNHH TP BEE

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP NN Xanh Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP NN Xanh Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP NN Xanh Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP PPC Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP PPC Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP PPC Vũng Tàu

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP ĐT Điền Hưng Thịnh

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP ĐT Điền Hưng Thịnh

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CP ĐT Điền Hưng Thịnh

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CPĐT Đá Bạc

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CPĐT Đá Bạc

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CTy CPĐT Đá Bạc

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Hoàng Phúc BT

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Hoàng Phúc BT

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Hoàng Phúc BT

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Năng Lượng Minh Hùng

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Năng Lượng Minh Hùng

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Thông Thuận – Trạm 1

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Thông Thuận – Trạm 1

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Thông Thuận – Trạm 1

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Thông Thuận-Gạch Tuynel

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Thông Thuận-Gạch Tuynel

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Thông Thuận-Gạch Tuynel

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH TĐH Tiến Phát

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH TĐH Tiến Phát

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH TĐH Tiến Phát

Điện lực Tuy Phong

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN BẮC

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG KHÁNH HÒA

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH THUẬN XANH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN HÒA 1

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACE BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẤP SỐ 1 HÀ TỈNH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH THUẬN MINH

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hương

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty Chi Đan

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty Chi Đan

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH BNJ

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Phát

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Quang Minh Kiệt

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Tân Hóa An

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Điện Nhật Cường

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Đầu tư 911

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Công ty TNHH Đầu tư 930

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Du lịch Trần Vũ

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Du lịch Trần Vũ

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THỦY

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Mỏ đá Tân Hà 5

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Mỏ đá Tân Hà 5

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Nhà MN Tân Tiến

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Nhà MN Tân Tiến

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Trương Thế Ngọc

Điện lực Đức Linh

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Tân Hà 6 – Xưởng Trụ Điện và Gạch Block

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Tân Hà 6 – Xưởng Trụ Điện và Gạch Block

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Tân Hà 8 – Nhà Máy Xây Dựng Đá Số 1

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Tân Hà 8 – Nhà Máy Xây Dựng Đá Số 1

Điện lực Hàm Tân

20/01/2023

từ 09:00 – 14:30

Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 1

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 1

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 1

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 2

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 2

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 2

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 3

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 3

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

An Hạ 3

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Bao bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Bao bì Trung Phát

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy CPNL Bình Thuận xanh

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy CPNL Bình Thuận xanh

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy CPNL Bình Thuận xanh

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHH Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHH Đại Nam (ATT)

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHH Đại Nam (ATT)

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHH Đại Nam (ATT)

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHHNLX An Phúc

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHHNLX An Phúc

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHHNLX An Phúc

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHHTM Quang Mạnh VN

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHHTM Quang Mạnh VN

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CTy TNHHTM Quang Mạnh VN

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Chợ Chí Công-020230445/Cty TNHH XD Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Chợ Chí Công-020230445/Cty TNHH XD Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Chợ Chí Công-020230445/Cty TNHH XD Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP Sữa Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP Sữa Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP Sữa Thông Thuận

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP Đầu tư GPC Solar 1

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP Đầu tư GPC Solar 1

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CPXD&PT Nam Việt

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CPXD&PT Nam Việt

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty CPXD&PT Nam Việt

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH KTĐ Vina

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH KTĐ Vina

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH KTĐ Vina

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Long Diên

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Long Diên

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Nhật Quang VT

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Năng lượng tái tạo Đất Xanh

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Năng lượng tái tạo Đất Xanh

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH SXTM Chí Hương

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH SXTM Chí Hương

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 5

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 5

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 5

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 7

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 7

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 7

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 8

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 8

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH Thông Thuận 8

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH VINH KHÁNH HÒA

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HOÀNG BÌNH THUẬN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC NGÂN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREEN VINA 1

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG NGÂN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG XANH HUY HOÀNG

Điện lực Hàm Thuận Bắc

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công Ty Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công Ty Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công Ty Phan Đình

Điện lực Tuy Phong

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty CP Ban Mai

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty CP Ban Mai

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty Hàm Tân Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty Hàm Tân Solar Farm

Điện lực Hàm Tân

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Phát

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH MTV XNK HHP

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH Ngọc Kim Ngân- Bình Thuận

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm

Điện lực Đức Linh

21/01/2023

từ 08:30 – 15:00

Công ty TNHH XD Thiên Hải

Điện lực Đức Linh