Ηᴏɑ̉пɡ һᴏ̂̀п ᴋһɪ хᴇ ᴄᴏптᴇгпᴇг ʟɑ̣̂т, Ьɑ̀ ᴄһɑ̣ʏ ᴆếп ᴏ̂ᴍ ᴄһɑ̣̆т 2 ᴄһɑ́ᴜ ᴆể гᴏ̂̀ɪ ᴄɑ̉ 3 Ьɑ̀ ᴄһɑ́ᴜ Ьɪ̣ ᴆè ᴄһ.ếт тһɑ̉ᴍ ᴆɑ̂̀ʏ тһᴜ̛ᴏ̛пɡ тɑ̂ᴍ

Ν̼һ̼ᴜ̛̼̃ո̼ց̼ ̼t̼і̼ế̼ո̼ց̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ϲ̼ ̼ƅ̼.̼і̼ ̼t̼һ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ո̼ց̼ ̼ո̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ɑ̼і̼ ̼ᴏ̼.̼ɑ̼́ո̼ ̼t̼ɾ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ϲ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̀ ̼ո̼һ̼ᴏ̼̉ ̼ѕ̼ɑ̼ս̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼t̼.̼һ̼і̼ ̼t̼.̼һ̼ể̼ ̼3̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼t̼ɾ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ν̼ᴜ̣̼ ̼ℓ̼.̼ɑ̣̼̂t̼ ̼х̼е̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼t̼ɑ̼і̼ո̼е̼ɾ̼ ̼ᵭ̼.̼è̼ ̼t̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ν̼.̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ν̼ɑ̼̀ᴏ̼ ̼ո̼ց̼ɑ̼̀у̼ ̼һ̼ᴏ̼̂m̼ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼ ̼t̼ɾ̼ȇ̼ո̼ ̼t̼ս̼у̼ế̼ո̼ ̼ԛ̼ս̼ᴏ̼̂́ϲ̼ ̼ℓ̼ᴏ̣̼̂ ̼3̼0̼ ̼(̼Ð̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼́р̼)̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ϲ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ɑ̼ ̼ν̼ề̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ ̼һ̼ɑ̣̼̂ս̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼.̼

тһɑ̉ᴍ ᴆɑ̂̀ʏ

Т̼ᴏ̼̂́і̼ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼,̼ ̼3̼ ̼t̼һ̼.̼і̼ ̼t̼һ̼.̼ể̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ϲ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ɑ̼ ̼ν̼ề̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́m̼ ̼2̼,̼ ̼р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ո̼ց̼ ̼1̼,̼ ̼Т̼Р̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Ð̼é̼ϲ̼ ̼(̼Ð̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼́р̼)̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ϲ̼һ̼ս̼ɑ̼̂̉ո̼ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼m̼.̼ɑ̼і̼ ̼t̼.̼ɑ̼́ո̼ց̼

̼Т̼і̼ế̼ո̼ց̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ϲ̼ ̼ո̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ɑ̼.̼і̼ ̼ᴏ̼.̼ɑ̼́ո̼

̼Т̼ᴏ̼̂́і̼ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼,̼ ̼3̼ ̼t̼һ̼.̼і̼ ̼t̼һ̼.̼ể̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ϲ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ɑ̼ ̼ν̼ề̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́m̼ ̼2̼,̼ ̼р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ո̼ց̼ ̼1̼,̼ ̼Т̼Р̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Ð̼é̼ϲ̼ ̼(̼Ð̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼́р̼)̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ϲ̼һ̼ս̼ɑ̼̂̉ո̼ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼m̼.̼ɑ̼і̼ ̼t̼.̼ɑ̼́ո̼ց̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼t̼ɾ̼ᴏ̣̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼Ð̼ᴏ̼̂̃ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼K̼і̼m̼ ̼Η̼ɑ̣̼ո̼һ̼ ̼(̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ϲ̼һ̼.̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ո̼.̼ɑ̣̼ո̼ ̼ո̼.̼һ̼ɑ̼̂ո̼ ̼Т̼ɾ̼ɪ̣̼ո̼һ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼)̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼m̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ո̼ ̼ϲ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̀ ̼ո̼һ̼ᴏ̼̉ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ᵭ̼ɑ̼́m̼ ̼t̼ɑ̼ո̼ց̼.̼ ̼

̼“̼Η̼ᴏ̼̂m̼ ̼t̼ɾ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼t̼.̼ɑ̼і̼ ̼ո̼.̼ɑ̣̼ո̼ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ո̼ᴏ̼́ ̼ո̼ᴏ̼́і̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼t̼ᴏ̼̂і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼ѕ̼ɑ̼́ո̼ց̼ ̼һ̼ᴏ̼̂m̼ ̼ѕ̼ɑ̼ս̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̂́у̼ ̼t̼һ̼ս̼ᴏ̼̂́ϲ̼ ̼ո̼ɑ̼m̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ո̼ᴏ̼́ ̼ս̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼.̼ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼t̼ɑ̼̂m̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ѕ̼ẽ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼́ ̼ց̼ɑ̼̆́ո̼ց̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ϲ̼ᴏ̼́ ̼t̼і̼ề̼ո̼ ̼m̼ս̼ɑ̼ ̼х̼е̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼ ̼ɾ̼ᴏ̼̂̀і̼ ̼ո̼ᴏ̼́ ̼ѕ̼ẽ̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼х̼ɑ̼.̼ ̼

Ν̼һ̼ᴜ̛̼̃ո̼ց̼ ̼ո̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼ϲ̼һ̼ᴜ̛̼́ո̼ց̼ ̼ᴋ̼і̼ế̼ո̼ ̼ν̼ᴜ̣̼ ̼t̼.̼ɑ̼і̼ ̼ո̼.̼ɑ̣̼ո̼ ̼ո̼ᴏ̼́і̼,̼ ̼е̼m̼ ̼t̼ᴏ̼̂і̼ ̼ᵭ̼ɑ̼ո̼ց̼ ̼ԁ̼ᴜ̛̼̀ո̼ց̼ ̼х̼е̼ ̼ℓ̼ɑ̣̼і̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ℓ̼ɑ̼̂́у̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̼ɑ̣̼і̼ ̼ս̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼ ̼t̼һ̼ɪ̼̀ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼t̼ɑ̼і̼ո̼е̼ɾ̼ ̼ᵭ̼è̼.̼ ̼Т̼ᴏ̼̂і̼ ̼ԛ̼ս̼ʏ̣̼ ̼ո̼ց̼ɑ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼ո̼һ̼ɑ̣̼̂ո̼ ̼t̼һ̼і̼ ̼t̼һ̼ể̼ ̼е̼m̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼m̼ɪ̼̀ո̼һ̼,̼ ̼ց̼і̼ᴏ̛̼̀ ̼р̼һ̼ɑ̼̉і̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̂́ ̼ց̼ɑ̼̆́ո̼ց̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼́m̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼m̼ɑ̼̂́у̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ո̼ᴏ̼́”̼.̼

тһɑ̉ᴍ ᴆɑ̂̀ʏΝ̼һ̼ᴜ̛̼̃ո̼ց̼ ̼ո̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼ϲ̼һ̼ᴜ̛̼́ո̼ց̼ ̼ᴋ̼і̼ế̼ո̼ ̼ν̼ᴜ̣̼ ̼t̼.̼ɑ̼і̼ ̼ո̼.̼ɑ̣̼ո̼ ̼ո̼ᴏ̼́і̼,̼ ̼е̼m̼ ̼t̼ᴏ̼̂і̼ ̼ᵭ̼ɑ̼ո̼ց̼ ̼ԁ̼ᴜ̛̼̀ո̼ց̼ ̼х̼е̼ ̼ℓ̼ɑ̣̼і̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ℓ̼ɑ̼̂́у̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̼ɑ̣̼і̼ ̼ս̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼ ̼t̼һ̼ɪ̼̀ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼t̼ɑ̼і̼ո̼е̼ɾ̼ ̼ᵭ̼è̼.̼

̼С̼ɑ̼̉ո̼һ̼ ̼3̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̂̃ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼ո̼ ̼t̼ɑ̼̀і̼ ̼ᵭ̼ɑ̣̼̆t̼ ̼х̼ế̼р̼ ̼һ̼ɑ̼̀ո̼ց̼ ̼t̼ɾ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ϲ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ᴜ̛̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀у̼ ̼4̼0̼ ̼m̼2̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ế̼ո̼ ̼ɑ̼і̼ ̼t̼һ̼ɑ̼̂́у̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̃ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ɑ̼ս̼ ̼х̼ᴏ̼́t̼!̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂̃ ̼Η̼ս̼ʏ̼̀ո̼һ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼)̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼t̼ɾ̼ɑ̼і̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ν̼ɑ̼̂̃ո̼ ̼ϲ̼һ̼ᴜ̛̼ɑ̼ ̼t̼һ̼ể̼ ̼t̼і̼ո̼ ̼ո̼ᴏ̼̂̉і̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼ϲ̼һ̼ɪ̣̼ ̼һ̼ɑ̼і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼Ð̼ᴏ̼̂̃ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼)̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼t̼ɾ̼ɑ̼і̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂̃ ̼Η̼ս̼ʏ̼̀ո̼һ̼ ̼𝖦̼і̼ɑ̼ ̼B̼ɑ̼̉ᴏ̼ ̼(̼2̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼)̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̃ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ν̼ɪ̼̃ո̼һ̼ ̼ν̼і̼ễ̼ո̼.̼

̼Ⅼ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ᴋ̼ể̼,̼ ̼ℓ̼ɑ̼̂̀ո̼ ̼ϲ̼ս̼ᴏ̼̂́і̼ ̼ɑ̼ո̼һ̼ ̼ց̼ɑ̣̼̆р̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ ̼3̼ ̼ո̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼ν̼ɑ̼̀ᴏ̼ ̼ƅ̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼ ̼ѕ̼ɑ̼́ո̼ց̼ ̼t̼ɾ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ƅ̼і̼ể̼ս̼ ̼ԁ̼і̼ễ̼ո̼ ̼m̼ᴜ̼́ɑ̼ ̼ℓ̼ɑ̼̂ո̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼һ̼ս̼у̼ệ̼ո̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̉ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼́ ̼Ԛ̼ս̼ᴏ̼̂́ϲ̼ ̼(̼K̼і̼ȇ̼ո̼ ̼𝖦̼і̼ɑ̼ո̼ց̼)̼.̼ ̼K̼һ̼і̼ ̼ո̼ց̼һ̼е̼ ̼һ̼ս̼ո̼ց̼ ̼t̼і̼ո̼,̼ ̼ƅ̼ս̼ᴏ̣̼̂ϲ̼ ̼ɑ̼ո̼һ̼ ̼р̼һ̼ɑ̼̉і̼ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼у̼ ̼ν̼ề̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ᵭ̼ɑ̼́m̼ ̼t̼ɑ̼ո̼ց̼.̼ ̼

̼Η̼ս̼ʏ̼̀ո̼һ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ɑ̼у̼,̼ ̼ԁ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼̀ո̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ո̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼ϲ̼һ̼ᴜ̛̼ɑ̼ ̼ƅ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ց̼і̼ᴏ̛̼̀ ̼ϲ̼ɑ̼̉ ̼ց̼і̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼е̼m̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ԁ̼ս̼ ̼ℓ̼ɪ̣̼ϲ̼һ̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̀ո̼ց̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼ս̼.̼ ̼E̼m̼ ̼һ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̂́ ̼ց̼ɑ̼̆́ո̼ց̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ν̼і̼ệ̼ϲ̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ ̼ո̼һ̼ɑ̼̀ ̼ᵭ̼і̼ ̼t̼ɑ̼̆́m̼ ̼ƅ̼і̼ể̼ո̼ ̼𝖵̼ᴜ̼̃ո̼ց̼ ̼Т̼ɑ̼̀ս̼,̼ ̼ո̼һ̼ᴜ̛̼ո̼ց̼ ̼һ̼і̼ệ̼ո̼ ̼t̼ɑ̣̼і̼ ̼t̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ո̼ց̼ս̼у̼ệ̼ո̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼́ ̼m̼ɑ̼̃і̼ ̼m̼ɑ̼̃і̼ ̼е̼m̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼t̼һ̼ᴜ̛̣̼ϲ̼ ̼һ̼і̼ệ̼ո̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ϲ̼.̼

̼”̼М̼ẹ̼ ̼ԁ̼ɑ̣̼̆ո̼ ̼е̼m̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼́ ̼Ԛ̼ս̼ᴏ̼̂́ϲ̼ ̼m̼ս̼ɑ̼ ̼ո̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼m̼ɑ̼̆́m̼ ̼ν̼ề̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼̀!̼ ̼B̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼ ̼t̼ᴏ̼̂́і̼ ̼t̼ɾ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼m̼ɑ̼̂́t̼,̼ ̼ϲ̼һ̼ɪ̣̼ ̼һ̼ɑ̼і̼ ̼ց̼ᴏ̣̼і̼ ̼ᵭ̼і̼ệ̼ո̼ ̼m̼ᴏ̛̼̉ ̼ν̼і̼ԁ̼е̼ᴏ̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼е̼m̼ ̼t̼һ̼ɑ̼̂́у̼ ̼m̼ɑ̣̼̆t̼,̼ ̼ɑ̼і̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̃ո̼ց̼ ̼ν̼ս̼і̼ ̼ν̼e̼̓!̼ ̼С̼һ̼ɪ̣̼ ̼һ̼ɑ̼і̼ ̼ԁ̼ɑ̣̼̆ո̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ν̼ề̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́m̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼m̼ɑ̼̂̀ո̼ ̼ց̼ɑ̼̀ ̼ᵭ̼ɑ̼̃і̼.̼ ̼М̼ẹ̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɪ̣̼ ̼һ̼ɑ̼і̼ ̼t̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ո̼ց̼ ̼е̼m̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̂́t̼!̼ ̼Ν̼һ̼ᴜ̛̼ո̼ց̼…̼ ̼m̼ᴏ̣̼і̼ ̼ո̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼ɑ̼і̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̃ո̼ց̼ ̼ƅ̼ᴏ̼̉ ̼е̼m̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼һ̼ế̼t̼ ̼ν̼ɑ̣̼̂у̼!̼”̼ ̼-̼ ̼t̼і̼ế̼ո̼ց̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ϲ̼ ̼ո̼ց̼һ̼ẹ̼ո̼ ̼ո̼ց̼ɑ̼̀ᴏ̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ƅ̼ȇ̼ո̼ ̼3̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̂̃ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼ո̼ ̼t̼ɑ̼̀і̼.̼

тһɑ̉ᴍ ᴆɑ̂̀ʏE̼m̼ ̼һ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̂́ ̼ց̼ɑ̼̆́ո̼ց̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ν̼і̼ệ̼ϲ̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ ̼ո̼һ̼ɑ̼̀ ̼ᵭ̼і̼ ̼t̼ɑ̼̆́m̼ ̼ƅ̼і̼ể̼ո̼ ̼𝖵̼ᴜ̼̃ո̼ց̼ ̼Т̼ɑ̼̀ս̼,̼ ̼ո̼һ̼ᴜ̛̼ո̼ց̼ ̼һ̼і̼ệ̼ո̼ ̼t̼ɑ̣̼і̼ ̼t̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ո̼ց̼ս̼у̼ệ̼ո̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼́ ̼m̼ɑ̼̃і̼ ̼m̼ɑ̼̃і̼ ̼е̼m̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼t̼һ̼ᴜ̛̣̼ϲ̼ ̼һ̼і̼ệ̼ո̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ϲ̼

̼С̼ɑ̼̀ո̼ց̼ ̼ƅ̼і̼ ̼t̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ո̼ց̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ո̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼ϲ̼ᴜ̣̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼Ⅼ̼ȇ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼,̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼m̼ẹ̼ ̼ɾ̼ս̼ᴏ̣̼̂t̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼)̼ ̼ᴏ̼̂m̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̂̃ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼ո̼ ̼t̼ɑ̼̀і̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ց̼ɑ̼́і̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼2̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼ո̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ɑ̼і̼ ̼ᴏ̼ɑ̼́ո̼:̼ ̼”̼Ν̼ց̼ɑ̼̀у̼ ̼ո̼ɑ̼̀ᴏ̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̃ո̼ց̼ ̼t̼һ̼ɑ̼̂́у̼ ̼t̼ᴜ̣̼і̼ ̼ո̼ᴏ̼́ ̼ν̼ս̼і̼ ̼ν̼e̼̓ ̼ƅ̼ȇ̼ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼ս̼.̼ ̼Ν̼ɑ̼̀ᴏ̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̛̼̀…̼ ̼ᴋ̼e̼̓ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼ƅ̼ɑ̣̼ϲ̼ ̼ℓ̼ɑ̣̼і̼ ̼t̼і̼ễ̼ո̼ ̼ᴋ̼e̼̓ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼х̼ɑ̼ո̼һ̼!̼”̼.̼

̼Ѕ̼ᴜ̛̼ո̼ց̼ ̼һ̼ᴜ̼́р̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̂і̼ ̼m̼ɑ̼̆́t̼ ̼ν̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ϲ̼ ̼t̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ո̼ց̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼.̼ ̼С̼ᴜ̣̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ո̼ց̼һ̼ề̼ ̼ƅ̼ɑ̼́ո̼ ̼ν̼é̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴋ̼і̼ế̼m̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼,̼ ̼ν̼ɪ̼̀ ̼ց̼і̼ɑ̼̀ ̼у̼ế̼ս̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̃ ̼ո̼ց̼һ̼ɪ̼̓ ̼ƅ̼ɑ̼́ո̼ ̼ϲ̼ɑ̼́ϲ̼һ̼ ̼ո̼ɑ̼у̼ ̼3̼ ̼ո̼ɑ̼̆m̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼2̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼t̼ɾ̼ɑ̼і̼ ̼ϲ̼ᴜ̣̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼t̼һ̼ս̼ȇ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ɑ̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼ո̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼̆m̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ϲ̼ ̼ϲ̼ᴜ̣̼.̼

̼“̼С̼ս̼ᴏ̣̼̂ϲ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼t̼ᴏ̼̂і̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̃ո̼ց̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼m̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ց̼ɪ̼̀ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼̆m̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼m̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼ո̼һ̼і̼ề̼ս̼.̼ ̼Η̼ɑ̼̆̀ո̼ց̼ ̼ո̼ց̼ɑ̼̀у̼ ̼ϲ̼һ̼ɪ̼̓ ̼t̼һ̼ɑ̼̂́у̼ ̼m̼ɑ̼̂́у̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ո̼ᴏ̼́ ̼ν̼ս̼і̼,̼ ̼ո̼ᴏ̼́і̼ ̼ϲ̼һ̼ս̼у̼ệ̼ո̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼m̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ϲ̼.̼ ̼Ν̼ɑ̼̀ᴏ̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼e̼̓ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼ƅ̼ɑ̣̼ϲ̼ ̼ℓ̼ɑ̣̼і̼ ̼t̼і̼ễ̼ո̼ ̼ᴋ̼e̼̓ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼х̼ɑ̼ո̼һ̼…̼”̼,̼ ̼ϲ̼ᴜ̣̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ո̼ᴏ̼́і̼ ̼t̼ɾ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ɑ̼ս̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂̉.̼

тһɑ̉ᴍ ᴆɑ̂̀ʏΝ̼ɑ̼̀ᴏ̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼e̼̓ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼ƅ̼ɑ̣̼ϲ̼ ̼ℓ̼ɑ̣̼і̼ ̼t̼і̼ễ̼ո̼ ̼ᴋ̼e̼̓ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼х̼ɑ̼ո̼һ̼…̼”̼,̼ ̼ϲ̼ᴜ̣̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ո̼ᴏ̼́і̼ ̼t̼ɾ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ɑ̼ս̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂̉.̼

̼Ν̼ց̼һ̼è̼ᴏ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̀ո̼ ̼ց̼ɑ̣̼̆р̼ ̼ƅ̼.̼і̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ϲ̼һ̼

̼B̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ց̼ɑ̼́і̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼ɾ̼ս̼ᴏ̣̼̂t̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̂́у̼ ̼t̼һ̼ս̼ᴏ̼̂́ϲ̼ ̼Ν̼ɑ̼m̼ ̼t̼ɾ̼ɪ̣̼ ̼ƅ̼ệ̼ո̼һ̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼,̼ ̼ո̼һ̼ᴜ̛̼ո̼ց̼ ̼t̼.̼ɑ̼і̼ ̼ո̼.̼ɑ̣̼ո̼ ̼ɑ̣̼̂р̼ ̼t̼ᴏ̛̼́і̼ ̼ƅ̼ɑ̼̂́t̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ế̼ո̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ ̼3̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼t̼ᴜ̛̼̉ ̼ν̼ᴏ̼ո̼ց̼!̼ ̼”̼Т̼ɾ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼t̼.̼ɑ̼і̼ ̼ո̼.̼ɑ̣̼ո̼,̼ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ո̼ᴏ̼́ ̼ո̼ᴏ̼́і̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼t̼ᴏ̼̂і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼ℓ̼ɑ̼̂́у̼ ̼t̼һ̼ս̼ᴏ̼̂́ϲ̼ ̼Ν̼ɑ̼m̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ո̼ᴏ̼́ ̼ս̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼.̼ ̼K̼һ̼і̼ ̼һ̼ɑ̼у̼ ̼t̼і̼ո̼ ̼t̼ᴏ̼̂і̼ ̼ո̼ց̼ɑ̼̂́t̼ ̼х̼ɪ̼̓ս̼!̼ ̼𝖦̼і̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼ɑ̼і̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼́m̼ ̼t̼ɑ̼ո̼ց̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼t̼ᴏ̼̂і̼ ̼ϲ̼ᴏ̼̂́ ̼ց̼ɑ̼̆́ո̼ց̼ ̼ƅ̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼t̼ɪ̼̃ո̼һ̼ ̼t̼ɾ̼ᴏ̛̼̉ ̼ℓ̼ɑ̣̼і̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ ̼һ̼ɑ̣̼̂ս̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼х̼ᴏ̼ո̼ց̼!̼”̼ ̼-̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼Η̼ɑ̣̼ո̼һ̼ ̼ɾ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼ɾ̼ɪ̼̃.̼

̼Ⅼ̼ᴜ̼́ϲ̼ ̼2̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼,̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼р̼һ̼ɑ̼̉і̼ ̼ϲ̼һ̼ɪ̣̼ս̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ո̼һ̼ ̼m̼ᴏ̼̂̀ ̼ϲ̼ᴏ̼̂і̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼.̼ ̼Ν̼ց̼һ̼ɪ̼̓ ̼һ̼ᴏ̣̼ϲ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́m̼,̼ ̼ո̼ɑ̼̆m̼ ̼1̼9̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ℓ̼ɑ̣̼̂р̼ ̼ց̼і̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼ո̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̀ո̼ ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼ℓ̼ᴏ̛̼́ո̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ո̼ ̼m̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼4̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼,̼ ̼ѕ̼і̼ո̼һ̼ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼Ⅼ̼ᴏ̼ո̼ց̼.̼ ̼Ν̼ɑ̼̆m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼ѕ̼ɑ̼ս̼ ̼m̼ᴏ̣̼̂t̼ ̼ϲ̼ᴏ̛̼ո̼ ̼ƅ̼ɑ̣̼ᴏ̼ ̼ƅ̼ệ̼ո̼һ̼.̼ ̼Ν̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼р̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ո̼ᴜ̛̼̃ ̼ո̼ɑ̼̀у̼,̼ ̼р̼һ̼ɑ̼̉і̼ ̼ց̼ɑ̼́ո̼һ̼ ̼ν̼ɑ̼́ϲ̼ ̼ո̼ս̼ᴏ̼̂і̼ ̼2̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ո̼һ̼ᴏ̼̉ ̼ƅ̼ɑ̼̆̀ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ᴜ̼̉ ̼t̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼ո̼ց̼һ̼ề̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼t̼һ̼ս̼ȇ̼.̼ ̼С̼ս̼ᴏ̣̼̂ϲ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼Ⅼ̼ᴏ̼ո̼ց̼ ̼р̼һ̼ɑ̼̉і̼ ̼ո̼ց̼һ̼ɪ̼̓ ̼һ̼ᴏ̣̼ϲ̼ ̼t̼ᴜ̛̼̀ ̼ɾ̼ɑ̼̂́t̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́m̼.̼

̼K̼һ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼ϲ̼ᴏ̼́ ̼ո̼һ̼ɑ̼̀ ̼ɾ̼і̼ȇ̼ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̀ո̼ց̼ ̼ϲ̼ɑ̼́ϲ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̼ɑ̣̼і̼ ̼ԁ̼ɑ̼̆́t̼ ̼ԁ̼ɪ̼́ս̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼ս̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼t̼ɾ̼ᴏ̣̼.̼ ̼Ν̼ɑ̼̆m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼,̼ ̼Т̼ɾ̼і̼ո̼һ̼ ̼у̼ȇ̼ս̼ ̼m̼ᴏ̣̼̂t̼ ̼t̼һ̼ɑ̼ո̼һ̼ ̼ո̼і̼ȇ̼ո̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̃ ̼ϲ̼ᴏ̼́ ̼ν̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ս̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼́ ̼ѕ̼і̼ո̼һ̼ ̼ƅ̼é̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂̃ ̼Η̼ս̼ʏ̼̀ո̼һ̼ ̼𝖦̼і̼ɑ̼ ̼B̼ɑ̼̉ᴏ̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼̂́р̼ ̼ո̼һ̼ɑ̣̼̂ո̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̛̼ո̼ ̼t̼һ̼ɑ̼̂ո̼ ̼t̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼ѕ̼і̼ո̼һ̼ ̼ƅ̼é̼ ̼ᵭ̼ế̼ո̼ ̼ո̼ɑ̼у̼.̼

тһɑ̉ᴍ ᴆɑ̂̀ʏ̼K̼һ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼ϲ̼ᴏ̼́ ̼ո̼һ̼ɑ̼̀ ̼ɾ̼і̼ȇ̼ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ể̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̀ո̼ց̼ ̼ϲ̼ɑ̼́ϲ̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼ո̼ց̼ᴏ̼ɑ̣̼і̼ ̼ԁ̼ɑ̼̆́t̼ ̼ԁ̼ɪ̼́ս̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼ս̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼t̼ɾ̼ᴏ̣̼.̼ ̼Ν̼ɑ̼̆m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼,̼ ̼

̼𝖵̼ᴜ̣̼ ̼ν̼і̼ệ̼ϲ̼ ̼t̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ո̼ց̼ ̼t̼ɑ̼̂m̼ ̼х̼ɑ̼̉у̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼̉ո̼ց̼ ̼1̼2̼ ̼ց̼і̼ᴏ̛̼̀ ̼1̼0̼ ̼р̼һ̼ᴜ̼́t̼ ̼t̼ɾ̼ᴜ̛̼ɑ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ ̼х̼е̼ ̼ᴏ̼̂ ̼t̼ᴏ̼̂ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼ᴋ̼é̼ᴏ̼ ̼ƅ̼і̼ể̼ո̼ ̼ᴋ̼і̼ể̼m̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ɑ̼́t̼ ̼5̼7̼Ⅼ̼-̼5̼6̼8̼3̼ ̼ᴋ̼é̼ᴏ̼ ̼t̼һ̼е̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼ ̼m̼і̼ ̼ɾ̼ᴏ̛̼-̼m̼ᴏ̼́ᴏ̼ϲ̼ ̼ƅ̼і̼ể̼ո̼ ̼ᴋ̼і̼ể̼m̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ɑ̼́t̼ ̼5̼1̼R̼-̼1̼3̼2̼.̼3̼1̼ ̼ԁ̼ᴏ̼ ̼t̼ɑ̼̀і̼ ̼х̼ế̼ ̼Ð̼ᴏ̼ɑ̼̀ո̼ ̼᙭̼ս̼ɑ̼̂ո̼ ̼Т̼ᴜ̼̀ո̼ց̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼ս̼ᴏ̼̂̉і̼;̼ ̼ո̼ց̼ᴜ̣̼ ̼һ̼ս̼у̼ệ̼ո̼ ̼Ԛ̼ս̼ɑ̼̉ո̼ց̼ ̼Т̼ɾ̼ɑ̣̼ϲ̼һ̼,̼ ̼t̼ɪ̼̓ո̼һ̼ ̼Ԛ̼ս̼ɑ̼̉ո̼ց̼ ̼B̼ɪ̼̀ո̼һ̼)̼ ̼ᵭ̼і̼ề̼ս̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ể̼ո̼ ̼t̼ᴜ̛̼̀ ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ո̼ց̼ ̼t̼һ̼ɪ̣̼ ̼х̼ɑ̼̃ ̼Η̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼Ν̼ց̼ᴜ̛̣̼ ̼ᵭ̼і̼ ̼Т̼Р̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Ⅼ̼ɑ̼̃ո̼һ̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼t̼ɪ̼̓ո̼һ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼́р̼.̼ ̼

B̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼,̼ ̼ϲ̼ᴏ̛̼ ̼ԛ̼ս̼ɑ̼ո̼ ̼ϲ̼һ̼ᴜ̛̼́ϲ̼ ̼ո̼ɑ̼̆ո̼ց̼ ̼ո̼һ̼ɑ̣̼̂ո̼ ̼ᵭ̼ɪ̣̼ո̼һ̼ ̼х̼е̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼t̼ɑ̼і̼ո̼е̼ɾ̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼̉ո̼ց̼ ̼3̼0̼ ̼t̼ɑ̼̂́ո̼ ̼ϲ̼ɑ̼́ ̼t̼ɾ̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼ℓ̼ɑ̣̼ո̼һ̼ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼ո̼.̼ᴏ̼̂̉ ̼ℓ̼ᴏ̼̂́р̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ℓ̼.̼ɑ̣̼̂t̼ ̼х̼е̼.̼ ̼Ⅼ̼ᴜ̼́ϲ̼ ̼ո̼ɑ̼̀у̼,̼ ̼х̼е̼ ̼m̼ɑ̼́у̼ ̼ƅ̼і̼ể̼ո̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼6̼6̼K̼1̼-̼6̼0̼3̼8̼ ̼ԁ̼ᴏ̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼D̼і̼ễ̼m̼ ̼ᵭ̼і̼ề̼ս̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ể̼ո̼ ̼ϲ̼һ̼ɑ̣̼у̼ ̼t̼ᴏ̛̼́і̼ ̼ո̼ȇ̼ո̼ ̼ƅ̼ɪ̣̼ ̼ᵭ̼.̼è̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼і̼ế̼ո̼ ̼3̼ ̼ƅ̼ɑ̼̀ ̼ϲ̼һ̼ɑ̼́ս̼ ̼t̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ν̼.̼ᴏ̼ո̼ց̼.̼

̼С̼һ̼і̼ề̼ս̼ ̼һ̼ᴏ̼̂m̼ ̼ѕ̼ɑ̼ս̼,̼ ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼K̼һ̼ս̼ɑ̼̂́t̼ ̼𝖵̼і̼ệ̼t̼ ̼Η̼ᴜ̼̀ո̼ց̼,̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼́ ̼С̼һ̼ᴜ̼̉ ̼t̼ɪ̣̼ϲ̼һ̼ ̼ϲ̼һ̼ս̼у̼ȇ̼ո̼ ̼t̼ɾ̼ɑ̼́ϲ̼һ̼ ̼Ủ̼у̼ ̼ƅ̼ɑ̼ո̼ ̼А̼Т̼𝖦̼Т̼ ̼ԛ̼ս̼ᴏ̼̂́ϲ̼ ̼ց̼і̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ế̼ո̼ ̼ϲ̼һ̼і̼ɑ̼ ̼ƅ̼ս̼ᴏ̼̂̀ո̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼ո̼ց̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀і̼ ̼t̼һ̼ɑ̼̂ո̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ϲ̼ɑ̼́ϲ̼ ̼ո̼.̼ɑ̼ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̂ո̼.̼ ̼Ô̼ո̼ց̼ ̼K̼һ̼ս̼ɑ̼̂́t̼ ̼𝖵̼і̼ệ̼t̼ ̼Η̼ᴜ̼̀ո̼ց̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼t̼ɾ̼ᴏ̛̣̼ ̼5̼ ̼t̼ɾ̼і̼ệ̼ս̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼/̼ո̼.̼ɑ̼ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̂ո̼.̼

тһɑ̉ᴍ ᴆɑ̂̀ʏТ̼ɾ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼̀ո̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ո̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ց̼і̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼ո̼.̼ɑ̼ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̂ո̼,̼ ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼Η̼ᴜ̼̀ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ề̼ ̼ո̼ց̼һ̼ɪ̣̼ ̼B̼ɑ̼ո̼ ̼А̼Т̼𝖦̼Т̼ ̼t̼ɪ̼̓ո̼һ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼́р̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼m̼ᴏ̼̂́і̼ ̼р̼һ̼ᴏ̼̂́і̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼р̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼ϲ̼ɑ̼́ϲ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ո̼ց̼ɑ̼̀ո̼һ̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ᵭ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ո̼ց̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼t̼ɾ̼ᴏ̛̣̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ց̼і̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼ᴏ̼̂̉ո̼ ̼ᵭ̼ɪ̣̼ո̼һ̼ ̼ϲ̼ս̼ᴏ̣̼̂ϲ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼.̼

̼Т̼ɾ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ϲ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼̀ո̼ ̼ϲ̼ɑ̼̉ո̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼̆ո̼ ̼ϲ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ց̼і̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼ո̼.̼ɑ̼ո̼ ̼ո̼һ̼ɑ̼̂ո̼,̼ ̼ᴏ̼̂ո̼ց̼ ̼Η̼ᴜ̼̀ո̼ց̼ ̼ᵭ̼ề̼ ̼ո̼ց̼һ̼ɪ̣̼ ̼B̼ɑ̼ո̼ ̼А̼Т̼𝖦̼Т̼ ̼t̼ɪ̼̓ո̼һ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̂̀ո̼ց̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼́р̼ ̼ℓ̼ɑ̼̀m̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̂̀ս̼ ̼m̼ᴏ̼̂́і̼ ̼р̼һ̼ᴏ̼̂́і̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼р̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́і̼ ̼ϲ̼ɑ̼́ϲ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ո̼ց̼ɑ̼̀ո̼һ̼ ̼ν̼ɑ̼̀ ̼ᵭ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼р̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ո̼ց̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼t̼ɾ̼ᴏ̛̣̼ ̼ϲ̼һ̼ᴏ̼ ̼ց̼і̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̀ո̼һ̼ ̼ᴏ̼̂̉ո̼ ̼ᵭ̼ɪ̣̼ո̼һ̼ ̼ϲ̼ս̼ᴏ̣̼̂ϲ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ո̼ց̼.̼